+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Poslaním podnikateľského plánu je informovať investorov, vlastníkov, banky a všetky zainteresované osoby, že vaše strategické ciele majú reálny základ a že ich s ohľadom na vaše obchodné, marketingové, personálne, výrobné a finančné možnosti dokážete naplniť.

Prostredníctvom plánu preukazujete nielen to, že si veríte, ale najmä, že viete, ako svoje ciele dosiahnuť.

Spracovanie podnikateľského plánu je potrebné minimálne pri nasledovných situáciách:

 • zakladanie podniku – núti vás premyslieť si dôležitý aspekt podnikania, logicky a objektívne posúdiť všetky otázky spojené so založením podniku,
 • získavanie kapitálu – poskytuje potenciálnemu investorovi, prípadne spoločníkovi informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť o financovaní alebo o spoluúčasti na projekte,
 • implementácia stratégie – slúži ako užitočný monitorovací nástroj pre sledovanie a riadenie chodu podniku.

Najčastejšie klientom spracúvame podnikateľský plán/zámer za účelom čerpania príspevku na podnikanie pre UPSVaR.

Jednou z podmienok získania príspevku na podnikanie je vypracovanie podnikateľského plánu, ktorý musí byť vypracovaný v určitej osnove a rozsahu.

Službu „tvorba podnikateľského plánu“ si u nás môžete objednať a jedinou vašou povinnosťou je napísať nám v čom chcete podnikať, v akom regióne, na čo hlavne chcete použiť príspevok a my za Vás vypracujeme podnikateľský plán podľa aktuálnych podmienok na získanie príspevku.

Dostanete komplet vypracovaný podnikateľský plán podľa vašich parametrov, materiály k príprave na získanie príspevku, poradenstvo a ďalšie informácie.

S tvorbou podnikateľských plánov v tejto oblasti máme dlhodobé skúsenosti a tým vám garantujeme, že nebude komisiou zamietnutý.

Áno. Na osobnom stretnutí si preberieme detaily (v čom chcete podnikať, v akom regióne, na čo by ste chceli príspevok použiť…) a my vypracujeme potrebné podklady za Vás. Prevedieme Vás celým procesom, vypracujeme komplet podnikateľský plán, poskytneme potrebné poradenstvo a úspešne dovedieme do zdarného konca.

Napriek tomu, že neexistuje ideálny vzor spracovania podnikateľského plánu, mal by obsahovať predovšetkým predstavenie firmy (právna forma, účel založenia, pôvod kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra atď.), predstavenie predmetu činnosti firmy, definovanie trhu, na ktorom chce firma pôsobiť, finančné plány.

Pri vypracovávaní podnikateľského plánu sa doporučuje využiť takúto štruktúru:

 1. zhrnutie
 2. charakteristika podniku
 3. charakteristika produktu (výrobky a služby)
 4. analýza trhu
 5. marketing
 6. výroba
 7. riadenie podniku, ľudské zdroje
 8. finančné údaje
 9. prílohy – zvyšujú vierohodnosť plánu, obsahujú grafy, tabuľky, pomocné výpočty

Informácie, ktoré urýchlia komunikáciu medzi vami a nami a prípravu podnikateľského plánu, poskytuje tento zoznam:

 • Stručný popis vývoja projektu/spoločnosti – krátka história, popis investičného projektu, rastový potenciál
 • SWOT celého projektu z pohľadu konkurencieschopnosti a prežitia na trhu
 • Požadované investície, suma, účel použitia, časový rámec
 • Právna forma, vlastnícka štruktúra, skúsenosti manažérov v odbore
 • Organizačná štruktúra – kľúčoví pracovníci, vek, funkcia, organizačná schéma podniku
 • Kľúčové výrobky/služby a vývoj – hlavný/á produkt/služba s predajnou cenou,  náklady na jeho výrobu/poskytnutie
 • Trh – veľkosť trhu, podiel na trhu, konkurenti
 • Predaj a rastový potenciál – plán predaja, spôsob distribúciey, hlavní odberatelia a ich percentuálny podiel na celkových tržbách, potenciál rastu
 • Hlavní dodávatelia, dôležité subdodávky, zmluvy
 • Výrobná kapacita a výstupy – počet pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú na výrobe, počet pracovných smien
 • Popis novej technológie alebo použitia investície – hlavné prínosy, výhody
 • Finančné projekcie – predpokladané tržby, prevádzkové náklady, prevádzkový kapitál, investičný plán, náklady na podporu predaja, potrebné zdroje …

Všetko sú to informácie, od kvality ktorých závisí kvalita výstupu či výsledku.

Vypracovanie podnikateľského plánu pre účely ÚPSVaR od

99€

/ podnikateľský plán

Osobitné konzultácie
od

20€

/ hodina

Zastupovanie na úradoch od

20€

/ hodina

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail
  Telefón
  Meno a priezvisko
  Správa
  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Rubino
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula