+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

13 protikrízových ekonomických opatrení pre firmy a jej zamestnancov

V súvislosti so šírením koronavírusu plánuje vláda SR prijať 13 protikrízových ekonomických opatrení, ktoré by mali firmám a jej zamestnancom pomôcť zvládnuť následky tejto situácie. Cieľom týchto opatrení je zabrániť ekonomickej kríze resp. zmierniť jej dopad na slovenskú ekonomiku.

Vláda plánuje prijať týchto 13 opatrení:

 1. Rokovanie s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez akéhokoľvek negatívneho záznamu v registri dlžníkov.
 2. Zaistenie poskytovania krátkodobých a nízko úročených úverov podnikom vo vybraných sektoroch (napr. pohostinstvá a reštaurácie, ktoré museli zavrieť).
 3. Posunutie termínu na podanie daňového priznania z 31.3.2020 na 30.6.2020 pre všetkých daňovníkov.
 4. Zjednodušenie podmienok pre vyplácanie príspevku na udržanie pracovného miesta pre živnostníkov aj malých a stredných podnikateľov.
 5. Obmedzenie ukladania pokút firmám, ktoré nemôžu načas splniť verejnú zákazku a zároveň obmedzenie výkonu kontrolnej činnosti podnikateľov a podnikov.
 6. Upravenie možnosti odpisu daňovej straty a jeho predĺženie na dlhšie obdobie.
 7. Alokácia financií na podporu investovania v súkromnom sektore prostredníctvom Európskej investičnej banky alebo Slovak Investment Holding.
 8. Podpora diskusie na úrovni EÚ o umožnení čerpania prostriedkov z eurofondov zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy, tzn. flexibilnejšie využívanie eurofondov aj pre veľké podniky a odvetvia, ktoré boli doteraz z čerpania eurofondov vynechané.
 9. Zavedenie možnosti zmrazenia splácania úrokov a istiny pre fyzické aj právnické osoby.
 10. Zmena podmienok OČR. Jeden z rodičov by zostal doma s dieťaťom a poberal špeciálnu PN vo výške 80% svojho priemerného platu. Túto PN by od prvého dňa uhrádzala Sociálna poisťovňa. V prípade, ak obaja rodičia pracujú v nepretržitých prevádzkach alebo ak má dieťa len jedného rodiča, štát im poskytne 600-eurový voucher, ktorý by slúžil ako úhrada nákladov na opatrovateľku pre dieťa.
 11. Predĺženie lehoty na vyplatenie colného dlhu pre dovozcov surovín z tretích krajín, zo súčasných 10 dní na 30 až 40 dní.
 12. Financovanie TPS (tarifa za prevádzku systému) štátom na vymedzené obdobie, čo by znamenalo zníženie ceny elektrickej energie pre všetky domácnosti a firmy.
 13. Oslobodenie zamestnávateľov od zdravotných, sociálnych odvodov a dani z príjmov za zamestnancov, ktorí kvôli vládnym opatreniam nemôžu pracovať.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Trackback von deiner Website.