+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Duálne vzdelávanie

Náš cieľ je jednoduchý: aby ste boli úspešní.

Vzdelávajte sa u nás a spoločne
tento cieľ dosiahneme.

spickovy-servis-matlak-ikona

Špičkový servis

Sledujeme povinnosti a termíny klientov. Spracúvame načas a bezchybne všetky výstupy.

Inovatívne účtovníctvo

Páči sa nám online účtovníctvo a ďalšie technologické vychytávky.

Individuálny prístup

Tím našich odborníkov je pripravený riešiť každú Vašu požiadavku.

Férové ceny

Nesľubujeme nemožné.
Sme féroví a naše ceny sú prehľadné.

Priprav sa na povolanie

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiaci učia, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. V spolupráci s Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne sme od decembra 2020 privítali prvých dvoch žiakov prvého ročníka v učebnom odbore 6317 M obchodná akadémia, čím u nás začal proces duálneho vzdelávania. Odvtedy nám každý rok pribudnú dvaja noví žiaci, ktorých budeme až do ukončenia štúdia sústavne pripravovať na povolanie. Praktické vyučovanie v oblasti účtovnej a mzdovej agendy je v súčasnosti poskytované priamo v našich priestoroch v Dolnom Kubíne.

Výber uchádzačov a uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutočňuje na základe osobného pohovoru s adeptom a tiež na základe hodnotenia študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole.

V reálnych pracovných podmienkach žiaci rýchlejšie získajú pracovné návyky, odborné vzdelanie, naučia sa tímovo spolupracovať, a tým pochopiť podnikateľské myslenie v našej spoločnosti. Žiaci si u nás svojou produktívnou prácou nielen pravidelne privyrobia, ale predovšetkým nadobudnú cenné poznatky zo sveta inovatívneho účtovníctva, ktoré veríme, že zužitkujú v budúcnosti.

Našim cieľom je, aby žiaci, ktorí prejdú duálnym vzdelávaním počas 4 rokov, boli motivovaní pokračovať vo vzdelávaní a po skončení štúdia sa stali súčasťou nášho úspešného príbehu.

Novinky z prostredia našej firmy

Publikovaním článkov, oznamov a aktualít chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť a otvorenosť.
Budeme sa s Vami deliť zo všetkými dôležitými udalosťami týkajúcimi sa našej spoločnosti.
V tejto sekcii nájdete aj históriu našich newslettrov.