+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Neprijali dieťa do škôlky? Máte nárok na rodičovský príspevok

Podľa novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú parlament schválil ešte v máji tohto roku, rodičia budú mať možnosť pokračovať v poberaní rodičovského príspevku aj po tom, čo ich dieťa dosiahne vek troch rokov, ak ho neprijmú do štátnej materskej školy. V súčasnosti sa podľa štatistických údajov nedostane do škôlky asi každé piate dieťa. 

Cieľom predkladaného návrhu je kompenzovať rodičom resp. zákonným zástupcom detí vo veku od 3 do 5 rokov náklady spojené so situáciou, keď dieťa neprijmú do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov. Poberanie rodičovského príspevku má v tomto prípade tiež niekoľko podmienok. 

Aké podmienky musia byť splnené?

Je potrebné, aby dieťa dovŕšilo 3 roky do 31. augusta pred začiatkom školského roka 2022/2023, v ktorom rodič žiada o predĺžený rodičovský príspevok. Ak dieťa dosiahne vek troch rokov až 1. septembra 2023, rodič stratí nárok na predĺžený rodičovský príspevok pre konkrétny školský rok. 

Nie všetci rodičia majú nárok na rodičovský príspevok v prípade, že ich dieťa nebolo prijaté do škôlky. Toto sa vzťahuje najmä na rodiny, ktoré majú okrem dieťaťa v predškolskom veku aj mladšie dieťa. Aktuálne platný systém totiž neumožňuje súčasné uplatňovanie materského a rodičovského príspevku pre tieto prípady. V neposlednom rade je jednou z podmienok aj rozhodnutie o neprijatí dieťaťa zo štátnej škôlky v danej spádovej oblasti. 

Ak rodič alebo zákonný zástupca spĺňa podmienky na poberanie rodičovského príspevku, nemusí s dieťaťom zostať doma. Novela zákona totiž rodičovi umožňuje pracovať a súčasne poberať aj rodičovský príspevok.

Aká je výška rodičovského príspevku?

Od januára 2023 je stanovený rodičovský príspevok vo výške 412,60 eur pre tých rodičov, ktorí predtým dostávali materské dávky. Tzv. nižší rodičovský príspevok je od januára vo výške 301 eur mesačne. Nárok naň majú rodičia, ktorí materské v predchádzajúcom období nepoberali. Od augusta však dôjde k navýšeniu rodičovského príspevku na 473,30 eur a 345,20 eur v prípade tzv. nižšieho rodičovského príspevku. 

Na základe údajov štatistického úrade a rezortu práce, bude štát spomínaný rodičovský príspevok na základe neprijatia dieťaťa do škôlky poskytovať približne 27 650 rodičom.