+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Odklad daňového priznania za rok 2021 e-mailom neplatí

Podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021 je potrebné stihnúť v lehote do 31. marca 2022. Čo však v prípade, ak daňovník, ktorému táto povinnosť vznikne, nestíha splniť zákonom stanovený termín?

Ak daňovník nestíha podať daňové priznanie do konca marca 2022, môže požiadať o odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021. 

Túto skutočnosť je potrebné oznámiť finančnej správe, avšak so zmenou oproti roku 2021. Tou je, že oznam o odklade sa nesmie podať prostredníctvom e-mailu tak, ako to bolo umožnené v roku 2021. V skratke povedané, odklad daňového priznania za rok 2021 e-mailom neplatí. 

Na danú skutočnosť upozornila hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská nasledovne: „V roku 2022 e-mailové odklady daňových priznaní zasielaním oznámenia neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len na rok 2021.“

Odklad daňového priznania – dokedy a akou formou?

V prípade, že ide: 

  • o fyzickú osobu – ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov alebo 
  • o právnickú osobu – ktorá je zapísaná v obchodnom registri,

je potrebné, aby elektronickou formou podala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive, a to do 31. marca 2022.

Výnimkou sú daňovníci, ktorí nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou. Tí môžu podať oznámenie o odklade podania daňového priznania v rovnakom termíne aj na predpísanom tlačive – v papierovej forme, na miestne príslušnom daňovom úrade.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné uskutočniť iba na tlačive, ktorého vzor presne určilo Finančné riaditeľstvo SR. Je zverejnené na portáli finančnej správy s označením OZN493v20.