+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Nárok na dávky pre tehotné študentky nevzniká automaticky. Zistite, aké sú podmienky

Mladé tehotné ženy a študentky, ktoré ukončia štúdium, automaticky nedostanú tehotenské alebo materské dávky od Sociálnej poisťovne. Počas štúdia totiž nie sú automaticky nemocensky poistené, pokiaľ si neplatia poistenie samy, čo nie je bežné. 

Sociálna poisťovňa pripomína, že aby mali študentky nárok na tehotenské a materské dávky, musia byť nemocensky poistené aspoň 270 dní za posledné dva roky. Taktiež musia byť poistené aj v čase, keď žiadajú o dávku. Výnimkou je, ak si študentky platili nemocenské poistenie dobrovoľne. Vtedy majú nárok na tieto dávky. Študentky bez poistenia môžu požiadať o tehotenské štipendium od školy a po pôrode o rodičovský príspevok od úradu práce.

Význam nemocenského poistenia pre tehotné študentky

Aby ženy po ukončení štúdia mali nárok na tehotenské alebo materské dávky, musia byť nemocensky poistené. To znamená, že musia byť zamestnané, povinne nemocensky poistené ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo dobrovoľne nemocensky poistené.

Ak otehotnejú počas štúdia alebo krátko po jeho ukončení, zároveň spĺňajú podmienku nemocenského poistenia alebo ochrannej lehoty, pre nárok na materskú dávku sa im do spomínaných 270 dní zahrnie aj obdobie ukončeného štúdia. Pre tehotenskú dávku sa však obdobie štúdia nepočíta.

Kedy vzniká nárok na tehotenské a materské dávky

Nárok na tehotenskú dávku vzniká od začiatku 13. týždňa tehotenstva, teda 27 týždňov pred očakávaným pôrodom. Nárok na materské dávky zvyčajne začína od 6. až 8. týždňa pred očakávaným pôrodom.

Aby mali študentky nárok na tehotenskú dávku, musia byť k dňu začiatku 27. týždňa pred očakávaným pôrodom nemocensky poistené alebo v ochrannej lehote. Pre materskú dávku musia byť nemocensky poistené alebo v ochrannej lehote k začiatku 6. až 8. týždňa pred pôrodom.

Podmienku 270 dní dva roky spätne sledujú úrady v prípade tehotenskej dávky k začiatku 13. týždňa tehotenstva a k skutočnému dňu pôrodu pri materskej dávke.

Záver

Pre mladé tehotné ženy a študentky je dôležité vedieť, že nárok na dávky nie je automatický a je potrebné splniť zákonné podmienky. Mali by sa informovať o svojich právach a povinnostiach a včas si zabezpečiť potrebné poistenie, aby mali istotu, že dostanú dávky, na ktoré majú nárok.