+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Rezort práce zavádza zmeny: vyššie mzdy, podpora pre seniorov a reformy v dôchodkoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza s viacerými zmenami, ktorých cieľom je dosiahnuť vyššie mzdy, podporiť seniorov či pomôcť rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. 

Reformy v predčasných dôchodkoch

V oblasti predčasných dôchodkov sa pripravujú významné zmeny. Minulý rok dvojnásobná valorizácia podnietila mnohých ľudí k žiadosti o predčasný dôchodok. Tento rok sa očakáva podobný trend vďaka vysokému percentu valorizácie (14,5 %).

Navrhovaná reforma v tejto oblasti zahŕňa:

  • Zrušenie zníženia dôchodku o 0,3 % za mesiac po 40 odpracovaných rokoch, ktoré sa nahradí znížením o 0,5 % za mesiac.
  • Nový výpočet potrebného odpracovaného obdobia pre predčasný dôchodok: bude sa určovať ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku a čísla 23. 
  • Pre ročníky narodenia 1967 a neskoršie sa počet potrebných odpracovaných rokov bude meniť podľa strednej dĺžky života.

Tieto zmeny majú za cieľ zabezpečiť, aby sa nezvyšoval rozdiel medzi najskorším možným odchodom do predčasného dôchodku a dosiahnutím dôchodkového veku. Tým sa zabráni predĺženie obdobia poberania dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Vyššia minimálna mzda 

Rezort predložil zmeny v zákone o minimálnej mzde. Chcú, aby sa minimálna mzda počítala ako 60 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. V praxi by to znamenalo, že sumy minimálnej mzdy by boli nasledovné: 2024 – 750 eur, 2025 – 816 eur, 2026 – 920 eur, 2027 – 969 eur. 

Európska smernica odporúča, že minimálna mzda by mala byť napr. 50 % priemernej mzdy, ale v danom roku. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj príplatky za nočné či práca cez sviatky, alebo cez víkendy. Aj tieto by v tomto prípade mali narásť.

Pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi 

V rámci prvého opatrenia štát zvýši príplatok k príspevku na opatrovanie detí zo 100 eur na 200 eur. Ďalším opatrením je financovanie odľahčovacej služby. Využijú naň peniaze z eurofondov. Zaplatená by mala byť každému rodičovi, ktorý sa stará o zdravotne znevýhodnené dieťa. Pri tomto kroku však bude potrebná aj zákonná úprava.

Odľahčovacia služba bude v troch kategóriách. Ambulantná, pobytová a terénna. Pobytová má dĺžku 30 dní (to je čas, na ktorý môžu rodičia dieťa umiestniť do sanatória). Doteraz nefungovala podľa slov šéfa rezortu práce vôbec. Pomoc budú poskytovať terénni opatrovatelia. 

Sto eur pre seniorov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oznámil zmeny vo vyplácaní stoeurového príspevku pre seniorov v rámci rekondičných pobytov. Suma príspevku na rekondičné pobyty ostáva nezmenená, ale dostane ich tento rok štrnásťtisíc ľudí. Doteraz malo nárok len 7 500 dôchodcov. Suma rekondičných pobytov pre seniorov sa zdvojnásobila na 1, 4 milióna eur.

Dôležité je však nepomýliť si kúpeľnú liečbu, dotovanú zdravotnou poisťovňou a rekondičné pobyty podporované príspevkom vo výške 100 eur zo strany ministerstva práce. Ide o dve rozdielne dotácie.

Finančné stimuly pre nezamestnanosť

Rezort práce prichádza aj s viacerými opatreniami, ktorých cieľom je motivovať pracujúcich v hmotnej núdzi, či zamestnávateľov pri vytváraní alebo udržiavaní pracovných pozície pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. 

Napríklad motivačným príspevkom chce rezort motivovať ľudí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, aby začali pracovať. Ak sa zamestnajú, tak prvých šesť mesiacov ku mzde dostanú 150 eur a ďalších šesť mesiacov dostanú 75 eur. Príplatok má takto stabilizovať zamestnanca v zamestnaní.

Štát chce podporiť aj SZČO. Ide o jednorazový príspevok vo výške 7 721 eur, k tomu dostane nový živnostník aj poradenstvo. Musí však mať reálny podnikateľský zá­mer