+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Kedy sa paušálne výdavky oplatia?

Fyzickým osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, umožňuje slovenská legislatíva v daňovom priznaní uplatňovať namiesto preukázateľných výdavkov, takzvané paušálne.

V našom ďalšom blogovom článku sa bližšie pozrieme na to, komu a kedy sa oplatia paušálne výdavky a taktiež si posvietime na to, kedy je lepšie radšej zvoliť reálne výdavky. Najskôr si však špecifikujeme uplatňovanie výdavkov živnostníka všeobecne.

Uplatňovanie výdavkov živnostníka v roku 2022

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si môže podnikateľ vybrať z nasledovných spôsobov uplatňovania výdavkov:

  • skutočne preukázateľné výdavky – výdavky na podnikanie uvádza v daňovom priznaní a musí ich preukázať bločkami či faktúrami,
  • výdavky percentom z príjmov – t. j. paušálne výdavky, tie nemusí nijako preukazovať a výrazne sa zjednoduší aj administratíva.

Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si však podnikateľ zvolí, je potrebné dodržať počas celého zdaňovacieho obdobia roka 2022. V prípade, že sa daňovník rozhodne pre zmenu, môže tak vykonať do 31. marca daného kalendárneho roka, t. j. do lehoty na podanie daňového priznania.

Komu sa oplatia paušálne výdavky?

Ako sme vyššie spomenuli, paušálne výdavky sa nemusia nijako dokazovať ani preukazovať. Sú vhodné pre tých živnostníkov, ktorí majú nízke náklady s podnikaním. 

Využiť túto formu uplatňovania výdavkov môže podnikateľ – fyzická osoba, ktorá:

  • dosiahla príjmy z podnikania,
  • dosiahla príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • dosiahla príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky,
  • nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,
  • nebola platcom DPH, alebo platila DPH len časť roka 2022.

Tieto výdavky si nemôže uplatniť právnická osoba, napr. s.r.o.

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2022?

To, aké druhy príjmu mal podnikateľ počas roka 2022, rozdeľuje paušálne výdavky do dvoch skupín, a to: 

  • paušálne výdavky v sume 60 % zo súčtu príjmov z podnikania – maximálne do sumy 20 000 €,
  • paušálne výdavky v sume 60 % z príjmu z použitia diela a umeleckého výkonu – maximálne do sumy 20 000 €. 

U uvedeného vyplýva, že táto forma vykazovania sa najviac oplatí tým, ktorí poskytujú predovšetkým služby, a ktorých reálne výdavky by nikdy nedosiahli sumu 20 000 €. 

NAŠA RADA: V prípade, že ste podnikateľ a máte príjem do sumy 33 333,34 €, využitie paušálnych výdavkov je pre vás ideálne. V takomto prípade si môžete uplatniť plných 60 %.  V prípade, že by ste zarobili 40 000 € a viac, môžete si uplatniť paušálne výdavky, avšak iba do výšky 20 000 €, čo je maximálna hranica. Naopak, ak ste zarobili, napríklad len 5 000 €, výdavky si uplatníte len na výšku 3 000 €. Pre jednoduchší výpočet paušálnych výdavkov môžete použiť túto kalkulačku.

Odpočítajte si aj odvody

Ak sa rozhodnete uplatňovať paušálne výdavky, môžete si k nim prirátať len skutočne zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne si podnikateľ uplatní v reálnej výške, ktorú zaplatil.