+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Ako funguje živnosť popri zamestnaní?

Živnosť je veľmi obľúbeným spôsobom, ako si zabezpečiť príjem a dosiahnuť finančnú nezávislosť. Pre mnohých je odrazovým mostíkom pre rozvoj ich vlastného podnikania, zatiaľ čo pre iných môže byť vedľajším zdrojom príjmov popri zamestnaní. Prečítajte si, ako funguje živnosť popri zamestnaní a čím sa líši od bežnej živnosti.

Čistý živnostník alebo zamestnanec so živnosťou

Osoby, ktoré pracujú na základe živnostenského oprávnenia, majú v podstate absolútnu kontrolu nad svojím podnikaním. Sami si riadia svoj pracovný čas i jeho náplň, avšak musia počítať aj s rizikom kolísavých príjmov či nevyspytateľných situácií.

Na druhej strane zamestnanci, hoci v otázke pracovného času a povinností limitovaní pracovnou zmluvou, majú istú mieru istoty. Majú nárok na platenú dovolenku, príspevok na stravovanie, PN a pod. Mnohí však nevedia, že tieto dva svety sa dajú kombinovať. Aj popri zamestnaní si môžete otvoriť živnosť či už na získanie dodatočného príjmu, alebo na rozbeh budúceho podnikania.

Živnosť popri zamestnaní a sociálna poisťovňa

Povinnosť platiť odvody vznikne zamestnancovi so živnosťou vtedy, keď jeho zdaniteľné príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu, ktorá je aktuálne vo výške 7 931 EUR. V prípade jej prekročenia sa na túto osobu vzťahujú rovnaké povinnosti platiť sociálne odvody ako na čistého živnostníka. 

Zdravotné poistenie

Zamestnanec so živnosťou nie je povinný platiť preddavky do zdravotnej poisťovne hneď od začiatku podnikania. Môže teda platiť nulové odvody alebo si ich slobodne uhradiť v zvolenej výške, aby predišiel prípadnému nedoplatku. Naproti tomu čistý živnostník musí platiť preddavky hneď od prvého mesiaca podnikania, a to vo výške aspoň základného minima, ktoré od januára 2023 dosahuje výšku 84,77 EUR.

To ale neznamená, že zamestnanec so živnosťou neplatí žiadne zdravotné poistenie. Po skončení roka poisťovňa prepočíta jeho príjmy a určí mu celkové ročné odvody, ktoré zaplatí jednorazovo. Výhodou živnosti popri zamestnaní je, že toto poistné môže byť aj nižšie ako základné minimum (1017,24 EUR). 

Po prvom roku podnikania “popri” už zamestnancovi zdravotná poisťovňa stanoví aj mesačné preddavky, avšak ani tie nemusia dosahovať výšku základného minima.

Ročné zúčtovanie

Zamestnanec so živnosťou už nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí si daňové priznanie k dani z príjmov podať sám. Sumarizuje v ňom príjmy zo zamestnania i zo samostatného podnikania.