+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Všetko, čo by ste mali vedieť o daňovom priznaní

Daňové priznanie je každoročnou povinnosťou, ktorá môže byť pre mnohých stresujúca a zložitá. V tomto blogu sa spoločne pozrieme na kľúčové informácie, ktoré potrebujete vedieť o podávaní daňového priznania na Slovensku, vrátane dôležitých termínov, najčastejších chýb a možnostiach, ako si môžete predĺžiť lehotu na podanie.

Do kedy treba podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Keďže 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja, daňové priznanie za rok 2023 je treba podať do 2. apríla 2024. Ak však viete, že do tohto termínu to nestíhate, môžete požiadať o predĺženie lehoty.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podajte najneskôr do 2. apríla 2024. Táto lehota sa dá predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace. V oznámení nezabudnite uviesť novú lehotu, ktorou bude koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podáte daňové priznanie (30.4.2024, 31.5.2024 alebo 30.6.2024). 

Náš tip: Lehotu na predĺženie daňového priznania môžete predĺžiť iba raz. Ak v oznámení uvediete, že daňové priznanie podáte do konca mája, no napokon to i tak nestihnete, môže vzniknúť problém. Z toho dôvodu odporúčame do oznámenia rovno uviesť termín do 30.6.

Ak sú súčasťou vašich príjmov zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pôvodná lehota sa dá predĺžiť o 6 kalendárnych mesiacov

Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania

Pri vypĺňaní tlačiva buďte pozorní. Ak ho vypĺňate elektronicky, systém vás upozorní na chyby, avšak aj v tomto prípade nenechajte nič na náhodu.

Medzi najčastejšie chyby patrí:

 • nesprávne alebo neaktuálne tlačivo,
 • odoslanie viacerých verzií daňového priznania,
 • chybné uplatnenie daňového bonusu,
 • chýbajúce prílohy,
 • nezaplatenie dane,
 • nesprávne vyplnené IČO alebo adresa prijímateľa 2 % z dane.

Samozrejmosťou je skontrolovať si správnosť údajov a vyhnúť sa formálnym chybám pri vypĺňaní, obzvlášť pri tom manuálnom.

Uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa je daňové zvýhodnenie, ktoré si môže uplatniť len fyzická osoba. Môže byť uplatnené na každé vyživované dieťa. Jeho suma je 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov. Ak ešte nedovŕšilo 18 rokov, suma daňového bonusu je 140 € mesačne.

Nárok na daňový bonus máte, pokiaľ

 • ste dosiahli príjmy zo závislej činnosti a/alebo z podnikania,
 • si daňový bonus chcete uplatniť na vyživované dieťa/deti, ktoré s vami žijú v domácnosti.

Daňový bonus môžete uplatniť najviac do výšky príslušného percenta zo základu dane:

 • ak máte jedno dieťa 20%,
 • ak máte dve deti 27%,
 • ak máte  tri deti 34%,
 • ak máte štyri 41 %,
 • ak máte päť detí 48 %,
 • ak máte  šesť a viac detí 55 %.

Komu pôjde vaše 1 % alebo 2 % z dane?

Na Slovensku má každý daňový poplatník možnosť poukázať 1, 2 alebo 3 percentá zo svojej zaplatenej dane neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám, ale aj školám či cirkevným organizáciám. 

Fyzické osoby môžu zo svojej zaplatenej dane poukázať 2 % (alebo 3 % v prípade dobrovoľníkov). Právnická osoba môže darovať 1 % a v prípade splnenia podmienky darovanie 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 2 % z dane.

Stačí, ak v daňovom priznaní vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Ak neviete ako na to, nechajte to na nás a my sa o všetko postaráme. Stačí si len vybrať kam vaše dve percentá z dane poputujú.