+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Pracujúce deti prispejú na penzie svojich rodičov

Zavedenie rodičovského dôchodku navrhuje novela zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičovský dôchodok by mal platiť od 1. januára 2023.

Rodičovský dôchodok je nástrojom na zvýšenie sumy starobného dôchodku penzistom, ktorí majú dieťa/deti pracujúce na Slovensku (ako zamestnanec alebo SZČO). Platí teda rovnica: koľko detí pracujúcich na Slovensku, toľko rodičovských dôchodkov pre poberateľa starobného dôchodku. Odhady predpokladajú, že rodičovský dôchodok by malo v roku 2023 poberať približne 828-tisíc penzistov a v roku 2024 zhruba 836-tisíc dôchodcov.

Koho sa týka rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok prináleží poberateľovi starobného dôchodku, poberateľovi invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a poberateľovi výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý je:
a) rodičom vlastného, alebo osvojeného dieťaťa, ktoré bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. A toto dieťa zároveň do konca októbra kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku nevyhlásilo, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok,
b) fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Podmienkami sú, aby toto dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a aby do konca októbra kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku
vyhlásilo, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

Aká je výška rodičovského dôchodku?

Návrh počíta s tým, aby sa suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku určovala ako 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené starobné poistenie. Priemerné mesačné zvýšenie penzie vďaka rodičovskému dôchodku odhadujú v roku 2023 na úrovni 25,40 eura a v roku 2024 na úrovni 27,30 eura.
Máte otázky k rodičovskému dôchodku? Neváhajte nás kontaktovať.