+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Prečo zveriť svoje účtovníctvo externej firme

Ako firma či živnostník určite viete, že kvalitne vedené účtovníctvo je jedným z dôležitých pilierov podnikania. Mnoho ľudí si však stále myslí, že na správny chod svojho podnikania potrebujú zamestnať účtovníka. No je to práve naopak, mať externého účtovníka je vo veľa veciach výhodou.

Väčšina firiem a SZČO sa zaoberá otázkou, ako s dosiahnutým príjmom naložiť, či mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie alebo akým spôsobom je potrebné stanoviť základ dane z príjmov, či následne vypočítať samotnú daň. 

Ušetríte na nákladoch

Možno si poviete, že účtovník je len jeden zamestnanec navyše, to nejako unesiete. Avšak pri účtovníkovi nie sú všetky náklady len výplatná páska. Externé vedenie účtovníctva je lacnejšie, nakoľko pri internom účtovníkovi financie stojí aj obstarávanie ekonomického softvéru či pravidelné školenia. Ďalšou výhodou externého účtovníctva je to, že nezaberá miesto vo vašich priestoroch, nebudete mať problém s PN či odstupným. 

Náklady na interného účtovníka môžu častokrát prevýšiť aj mzdové náklady, a to je niečo, od čoho budete pri externom vedení účtovníctva oslobodení.

Vždy aktuálne informácie

Účtovné firmy neustále monitorujú situáciu, aby boli konkurenciou na trhu. V prípade, že máte firemného účtovníka nastáva riziko, že sa k vám nedostanú tie najčerstvejšie informácie. 

V Matlak economy sa neustále školíme a optimalizujeme naše systémy, preto sa môžete spoľahnúť na inovatívne účtovníctvo, aké vyhovuje dnešným pomerom.

Pokrytie rizika 

Účtovné chyby desia snáď každého podnikateľa, pri ich zistení môže ísť o vysoké pokuty. Všeobecne platí, že zamestnávateľ nemôže od zamestnanca požadovať náhradu škody vyššiu než je štvornásobok priemerného mesačného platu účtovníka. A to ani v prípade, že firmu dostal do veľkého problému.

Kvalitné účtovné firmy sú vo väčšine prípadov poistené voči takýmto rizikám a dokážu klientovi náhradu škody kompenzovať. Aj preto musí byť účtovná firma viac zodpovedná, než účtovník.

Osobný prístup

Nakoľko celú agendu vášho podniku spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o vašej spoločnosti, externá firma vám dokáže poradenstvo poskytnúť v reálnom čase.

Môžete sa pokojne sústrediť na svoje podnikanie

Táto výhoda sa týka najmä menších firiem či podnikateľov, pretože nie každý potrebuje účtovníka pravidelne každý mesiac. Podnikateľov, malých živnostníkov ale aj fyzické osoby čaká každý rok v marci nemilá povinnosť – daňové priznanie. 

Výhodou je, že účtovnej firme len odovzdáte potrebné dokumenty a pri podávaní daňového priznania budete pokojný.