+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Aké zmeny v zákonníku práce priniesie tento rok?

Od 1. januára 2023 vstúpilo do platnosti niekoľko legislatívnych zmien. Zvýšila sa minimálna mzda, príspevok na stravné, ale mení sa aj systém poskytovania daňového bonusu na dieťa. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonníku práce. 

Vyššia minimálna mzda

Nová suma mesačnej minimálnej mzdy v roku 2023 bude 700 eur za mesiac. Zamestnanci pocítia túto zmenu už vo výplate za január. Oproti minulému roku ide o zvýšenie minimálne mzdy o 54 eur. Za každú odpracovanú hodinu patrí zamestnancovi, v prvom stupni náročnosti práce, mzda vo výške 4,023 eur. V roku 2022 to bolo 3,713 eur. V prípade príplatkov za prácu vo sviatok nedochádza k zmene. Zamestnanec v pracovnom pomere dostane stále príplatok minimálne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu. 

Daňový bonus má nové pravidlá

Po novom sa od 1. januára 2023 výška daňového bonusu vypočíta z čiastkového základu dane rodiča a je limitovaná vekom. Ak máte dieťa mladšie ako 18 rokov, daňový bonus sa zvýši na 140 eur, ak je staršie, dostanete 50 eur. Daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur bude platiť len na roky 2023 a 2024, od roku 2025 klesne na 100 eur. Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov má rodič len vtedy, ak na dieťa nepoberá dotáciu na stravovanie. 

Súčasne je daňový bonus najviac 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati, 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch, 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch, 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch, 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch alebo 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Zvýšenie sumy stravného

Od 1. januára 2023 stúpla aj hodnota stravných lístkov. Pre státisíce zamestnancov sa zvýšila zo 4,80 eur na 5,10 eur. Zároveň platí, že najnižšia hodnota finančného príspevku na stravné je 2,81 eur a najvyššia predstavuje 3,74 eur. V novom roku zároveň platí, že gastrolístky sa budú v prevažnej miere vydávať už len elektronicky, teda formou platobnej karty. Sumy stravného sa od nového roku pre časové pásmo 5 až 12 hodín zvyšujú na 6,80 eur; pre časové pásmo nad 12 až 18 hodín na 10,10 eur a pre časové pásmo nad 18 hodín na 15,30 eur. 

Nové podmienky sezónnej práce

Od 1. januára 2023 sa upravujú aj podmienky pre uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti, ktorá sa týka sezónnej práce. Dohoda o sezónnej práci bude môcť byť uzatvorená v rozsahu 520 hodín v kalendárnom roku. Priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín a možno ju uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení 

Minimálny zdravotný odvod poistného pre zamestnanca musí byť po novom na úrovni odvodu zo sumy životného minima. Pre rok 2023 pôjde o sumu životného minima vo výške 234,42 eura. Znamená to, že zamestnanec bude musieť zaplatiť na zdravotných odvodoch minimálne 32,81 eura mesačne a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa.

Minimálny preddavok zamestnanca je po novom súčtom preddavku na poistné zamestnanca vypočítaného ako 4 % zo sumy životného minima  a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca vypočítaného ako 10 % zo sumy životného minima. Minimálny preddavok zamestnanca je teda počas roka 2023 suma 9,37 eur + 23,44 eur = 32,81 eur.

Povinnosť viesť analytickú evidenciu zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca (číselný kód miesta výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce). Tieto údaje je zamestnávateľ povinný prostredníctvom registračného listu oznamovať sociálnej poisťovni.