+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zmeny v dôchodkoch a do kedy je možné využiť generálny pardon?

V rámci novely zákona o sociálnom poistení postupne vstupuje do platnosti viacero zmien. V najbližších mesiacoch sa viaceré dotknú najmä starobných dôchodkov. Pozrite si prehľad zmien, ktoré nás čakajú v najbližšom období. 

Minimálny dôchodok od júla

Sociálna poisťovňa od júla zvýši sumy minimálneho dôchodku. Jeho výška sa naviaže na sumu životného minima, ktoré bude určené od 1. júla 2023. O prepočet dôchodkov netreba žiadať. Dôchodcovia, ktorých sa zmena týka, dostanú zo Sociálnej poisťovne rozhodnutia o zvýšení koncom júna a v júli. Základná suma za 30 rokov dôchodkového poistenia je stanovená na 136 percent sumy životného minima. V praxi to bude znamenať, že dôchodca, ktorý doteraz dostával 334,30 eur, bude mať po novom dávku vyššiu o 34,6 eur.

Rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa v máji vyplatila rodičovský dôchodok viac ako 850-tisíc občanom. Dávka bola uhradená v jednej platbe za celý rok 2023 a jej priemerná výška bola 306,20 eur pre jedného rodiča. V nasledujúcom roku bude vyplácaná mesačne. Rozhodnutie o priznaní aj výške rodičovského dôchodku bude doručené poštou alebo do eSchránky, pokiaľ ju má poberateľ dôchodku aktivovanú. Nárok na rodičovský dôchodok v tomto roku nevznikol 240 tisíc poberateľom, najčastejšie z dôvodu, že dieťa v roku 2021 nebolo nemocensky poistené.

Generálny pardon do konca augusta 

Poistencom, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, generálny pardon poskytuje možnosť, aby si vyrovnali svoje záväzky a takto splnili podmienky pre odpustenie penále z dlžnej sumy. Základnými podmienkami uplatnenia generálneho pardonu je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného a predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za tzv. rozhodujúce obdobie, teda za celé obdobie pred 1. júlom 2022. Uhradiť dlžné poistné a odovzdať mesačné výkazy je potrebné do 31. augusta 2023.

Inflačná pomoc 

Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce. Pomoc je určená pre domácnosti, ktoré nedostali inflačnú dávku v rámci predošlých balíkov v minulom roku. Žiadať môže podať osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku žijúca v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima. Podmienkou je, že žiadnemu členovi tejto domácnosti nebola v uplynulom roku poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenej dávky či 13. dôchodku. Žiadosť o inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dotácie vo výške 100 eur je možné podať do 31.07.2023.

TIP OD NÁS: Prehľad odvodov do Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa v rámci digitalizácie služieb a modernizácie svojej komunikácie pripravila na svojom webe prehľad odvodov v rámci sociálneho poistenia. Návštevníci zistia, na aké druhy poistenia sa delí zaplatená čiastka sociálnych odvodov a na čo majú následne nárok. Prehľad sociálneho poistenia je možné nájsť tu: www.socpoist.sk/odvody