+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Založiť si živnosť alebo sa rozhodnúť pre s.r.o.?

Založiť si živnosť alebo sa rozhodnúť pre s.r.o.? Túto otázku si kladie väčšina začínajúcich podnikateľov.

V tomto blogu v krátkosti porovnáme základné výhody, nevýhody podnikania prostredníctvom živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Živnosť

Živnosť je možné založiť elektronicky, cez ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk, alebo osobne, návštevou okresného úradu, odboru živnostenského podnikania. Založenie živnosti trvá v priemere 1 až 3 pracovné dni. Poplatok za každú voľnú živnosť je 5 EUR, viazanú a remeselnú 15 EUR. V prípade elektronického podania, sú voľné živnosti bez poplatkov. Viazané a remeselné živnosti za polovičný poplatok 7,50 EUR. Na okresnom úrade môžete priamo požiadať o registráciu k dani z príjmu na daňovom úrade. Okresný úrad vás taktiež registruje v zdravotnej poisťovni. To znamená, že nebudete musieť navštevovať daňový úrad, ani zdravotnú poisťovňu. Súdiac podľa týchto kritérií je časovo aj finančne prístupnejšia možnosť začatia podnikania formou živnosti.

Vedenie účtovníctva

V prípade živnostníka sa účtovníctvo vedie v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Živnostník má na výber. Naopak pri s.r.o. a živnostníkoch, ktorí sú zapísaní do obchodného registra, je povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Podvojné účtovníctvo si vyžaduje viac účtovných zápisov. V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom, je podvojné účtovníctvo zložitejšie na spracovanie. Z toho vyplýva priamoúmerne vyšší mesačný poplatok za služby účtovníka.

Dane

Daň z príjmov pri živnostníkovi sa vyčísluje progresívne:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok platného životného minima t.j. 35 268,06 EUR.
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presahuje 176,8-násobok platného životného minima.

Riziko (ručenie)

Ochrana osobného majetku podniku a zakladateľa je dôležitým faktorom pri výbere správnej formy podnikania. Aj keď sa s podnikaním len začína, treba myslieť na riziko spojené s prípadnými peňažnými záväzkami vyplývajúcich z podnikania. Živnostník za záväzky z podnikania ručí celým svojím obchodným i osobným majetkom (rodinný dom, vozidlo, elektronika, záhrada, ..) Do úvahy treba brať aj bezpodielové vlastníctvo manželov. Ochrániť súkromný majetok možno podaním návrhu na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov.

Ukončenie podnikania

Zrušenie živnosti je pomerne jednoduchá záležitosť. Podobne ako pri založení, môžete živnosť zrušiť osobnou návštevou na úrade, alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy. Celý proces netrvá viac ako jeden deň.

V skratke:

 • rýchly proces založenia/zrušenia živnosti
 • nízke alebo žiadne poplatky pri založení
 • možnosť uplatnenie paušálnych výdavkov či daňového bonusu
 • vedenie menej náročného jednoduchého účtovníctva
 • netreba splácať základné imanie. 
 • živnostník ručí za záväzky z podnikania celým svojím majetkom
 • vysoké odvodové zaťaženie
 •  nízky imidž živnostníka v porovnaní s inou právnou formou podnikania (s.r.o., a.s.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným „s.r.o.“

Založenie s.r.o. je v porovnaní so založením živnosti oveľa náročnejšie. Je nevyhnutné vyhotoviť množstvo dokumentov a navštíviť niekoľko úradov. Založiť s.r.o. môžete elektronicky alebo osobne, návštevou viacerých úradov. Poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra je pri elektronickom podaní 150 EUR, pri osobnom 300 EUR. Celý proces založenia firmy trvá zhruba 3 týždne. So založením s.r.o. vám vieme pomôcť aj my.

Vedenie účtovníctva a administratíva

Každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom, je podvojné účtovníctvo zložitejšie na spracovanie. Z toho vyplýva priamoúmerne vyšší mesačný poplatok za služby účtovníka.

Dane

Daň z príjmu – 21 %

Daň z pridanej hodnoty – 20 % (resp. znížená sadzba 10% – knihy, zdravotné pomôcky)

Riziko (ručenie)

Spoločník spoločnosti (majiteľ firmy) ručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. V prípade, ak spoločník splatí celé základné imanie a rozsah splatenia je zapísaný v obchodnom registri, za záväzky nad rámec tejto sumy vloženej do s.r.o. neručí. Od roku 2016 sa upravuje trestná zodpovednosť pre právnické osoby. Je podstatné, že trestná zodpovednosť sa dotýka fungovania a pôsobnosti právnickej osoby a nevyvodzuje sa zodpovednosť voči fyzickej osobe. Jednoducho povedané, podnikateľ, ktorý podniká prostredníctvom s.r.o., neručí celým svojim majetkom, ako je to u bežného živnostníka.

Ukončenie podnikania

Spoločnosť s ručením obmedzeným môžete zrušiť viacerými spôsobmi. Ani jeden zo spôsobov nie je jednoduchý a rýchly. Najčastejším spôsobom je zrušenie spoločnosti formou likvidácie, ktorá trvá 6-9 mesiacov a cena tohto riešenia sa pohybuje v priemere od 400 – 1 200 EUR.

V skratke:

 • ochrana majetku (ručenie)
 • možnosť vstupu investora
 • odvodová optimalizácia
 •  imidž
 • zdĺhavý proces založenia/zrušenia
 • náročnejšie účtovníctvo
 •  verejná účtovná závierka

V prípade, že potrebujete poradiť so založením s.r.o. alebo živnosti nás neváhajte kontaktovať