+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Čo by ste mali vedieť o brigádnickej práci študentov

Ak ako zamestnávateľ plánujete uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci so študentmi, je dôležité poznať pravidlá, ktoré sa na to vzťahujú. V tomto článku vám preto vysvetlíme, kedy môžete dohodu o brigádnickej práci študentov uzavrieť, aké sú jej špecifiká či kedy ju ukončiť.

Kedy môžete uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov?

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov podľa § 227 ods. 1 s fyzickou osobou, ktorá:

  • má štatút žiaka strednej školy ,
  • má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku.

Uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov je možné až po splnení povinnej školskej dochádzky. Ak chce zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov so žiakom strednej školy, musia byť splnené tieto podmienky:

  • dovŕšenie veku 15 rokov,
  • ukončená povinná školská dochádzka.

Keďže povinná školská dochádzka trvá desať rokov, znamená to, že žiak strednej školy môže vykonávať činnosť na základe tejto dohody až po skončení prvého ročníka strednej školy. A pozor, až po letných prázdninách.

Koľko hodín môže študent odpracovať?

Žiak, resp. študent, môže vykonávať na základe dohody o brigádnickej práci študentov prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Kedy študent prestáva byť študentom?

Pre účely tejto dohody sa fyzická osoba považuje za študenta až do 31. októbra roku, v ktorom ukončila štúdium na strednej alebo vysokej škole v dennej forme prvého stupňa.  To znamená, že ak študent zmaturuje napríklad 26. mája 2023, môže pokračovať v práci na základe dohody o brigádnickej práci študentov, až kým sa nezapíše na vysokú školu, čím bude môcť naďalej pokračovať v tejto práci.

Študent nemusí hneď po dovŕšení veku 26 rokov ukončiť dohodu o brigádnickej práci študentov. Na základe tejto dohody môže prácu vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov veku. Napríklad ak študent dovŕši 26 rokov v marci 2023, môže vykonávať prácu na základe uzatvorenej dohody až do 31.12.2023. Samozrejme ak bude spĺňať zákonom stanovené podmienky.

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať www.matlak.sk/kontakty