+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Odvody či ePN: Máte už v Sociálnej poisťovni aktivovaný svoj elektronický účet?

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb a klientom uľahčuje komunikáciu Elektronickým účtom poistenca. Je prehľadnejší, rýchly na orientáciu a overovanie informácií. Ako si účet aktivovať a čo v ňom poistenec nájde?

Elektronické formuláre, tehotenský príspevok či ePN-ka. Toto sú len niektoré z digitálnych noviniek, ktoré Sociálna poisťovňa priniesla v uplynulých dvoch rokoch. Elektronický účet poistenca je ďalším krokom, ktorý má prispieť k ľahšej komunikácii medzi klientom a poisťovňou. Cez elektronický účet si môže poistenec preveriť jednotlivé obdobia poistenia, získa informácie o nároku na dávky a podklady pre výpočet výšky dávok a vie si tiež overiť, či za neho zamestnávateľ odvádza poistné.

Čo všetko elektronický účet ponúka?

  • prehľad dôb poistenca – nemocenské, dôchodkové či poistenie v nezamestnanosti, poistenec si môže preveriť jednotlivé obdobia poistenia a ich evidenciu
  • informácie pre nárok na dávky – okrem nich aj podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia, napríklad nemocenské, materské, ošetrovné, dávku v nezamestnanosti, starobný, predčasný a invalidný dôchodok
  • spätná kontrola údajov – v elektronickom účte si vie poistenec overiť či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody do sociálnej poisťovne
  • kontrola evidencie životných období – poistenec si môže skontrolovať obdobia, počas ktorých neplatí poistné na sociálne poistenie, napríklad materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského
  • informácie o II. pilieri – poistenec v účte nájde aj informácie o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv v starobnom dôchodkovom sporení
  • služba ePN – poistenec získa prehľad o svojej práceneschopnosti, ktorú mu lekár vystavil elektronicky

Okrem lekárom vystavenej elektronickej práceneschopnosti si môže poistenec v účte kontrolovať aj stav vybavovania dávky, o ktorú už v tomto prípade nežiada. Sociálna poisťovňa ju vybaví automaticky. Prostredníctvom služby ePN si tiež môže priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytol Sociálnej poisťovni zamestnávateľ.

Prečo si prístup do účtu aktivovať?

  • úspora času – nižší počet osobných návštev pobočky Sociálnej poisťovne
  • okamžitý prístup k informáciám – informácie dostupné v reálnom čase s možnosťou ich tlače, ktoré by poistenec predtým získal prostredníctvom korešpondencie s poisťovňou
  • spätná väzba – možnosť zasielania spätnej väzby cez kontaktné formuláre, napríklad v prípade reklamácií

Ako si prístup do účtu aktivovať?

Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca je jednoduchá: pre poistencov je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Klienti MATLAK economy to majú ešte ľahšie. Stačí, ak vyplnia žiadosť a odovzdajú ju na recepcii. Doručenie žiadosti do Sociálnej poisťovne zariadime my.  Ak máte občiansky preukaz s čipom a aktivovaným elektronickým podpisom, žiadosť sa dá vyplniť, podpísať a podať čisto elektronicky, bez nutnosti návštevy pobočky či svojho účtovníka.