+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Invalidní dôchodcovia si od augusta polepšia

Od augusta dôjde k navýšeniu dávok niektorých invalidných dôchodkov, a zároveň, kritériá pre získanie invalidného dôchodku sa rozšíria, čo umožní väčšej skupine ľudí uplatniť nárok na tento dôchodok. Samotné dôchodky stúpnu aj o viac ako 100 eur.

Zmeny v zákone o sociálnom poistení vstupujúce do platnosti zlepšujú podmienky pre osoby s nárokom na invalidný dôchodok. Novela predefinuje kritériá na základe percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti v závislosti na type zdravotného postihnutia, čo prinesie pozitívne zmeny pre určitých žiadateľov a prijímateľov invalidného dôchodku.

Podľa Sociálnej poisťovne sa tieto zmeny budú týkať približne 5 300 aktuálnych poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov (do 70 %), ktorí by mali mesačne získať priemerne o 22 eur navyše.

Rozvoj podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím

Ďalšia zmena týkajúca sa invalidných dôchodkov je, že približne 16 100 súčasných prijímateľov čiastočných invalidných dôchodkov sa stanú plnými poberateľmi invalidného dôchodku. Dostanú sa do kategórie „nad 70%“, čo im prinesie priemerné mesačné navýšenie dôchodku o 182 eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo novelu zákona o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z.z.) s cieľom dodržať záväzky uznesenia týkajúceho sa Národného programu rozvoja životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím na obdobie 2021 až 2030. Na jej revízii sa podieľali posudkoví lekári sociálneho poistenia, experti z Ministerstva zdravotníctva SR a špecialisti z rôznych medicínskych odborov.

S novelou zákona o sociálnom poistení sa očakáva zvýšenie počtu novopriznaných invalidných dôchodkov. Ročne by malo pribudnúť viac ako 450 nových poberateľov čiastočného invalidného dôchodku a súčasne sa očakáva nárast o viac ako 1 400 poberateľov plného invalidného dôchodku. 

Sociálna poisťovňa rozhodne do dvoch rokov 

Primárnym cieľom je zabezpečiť, že všetky choroby budú pri posudzovaní invalidity hodnotené na základe najnovších, na dôkazoch založených poznatkov v medicíne a že úprava percentuálnej schopnosti bude presne odpovedať závažnosti zdravotného postihnutia. Taktiež sa usiluje o to, aby sa do posudzovania zahrnula čo najširšia škála skupín chorôb.

Sociálna poisťovňa dostane dva roky od nadobudnutia účinnosti vládnej novely zákona o sociálnom poistení na rozhodnutie o všetkých invalidných dôchodkoch, ktoré budú ovplyvnené úpravou percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.