+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Náhrada príjmu a nemocenské 2022 – PN zamestnanca

Pri dočasnej PN-ke má zamestnanec nárok od zamestnávateľa na náhradu príjmu a na nemocenské od Sociálnej poisťovne od 11. dňa PN-ky. V nasledujúcom článku sa zameriame hlavne na náhradu príjmu počas dočasnej PN-ky, ktoré vypláca zamestnávateľ zamestnancom.

Zamestnanci, ktorí sa stanú práceneschopnými majú nárok na nemocenské dávky. Môžu ich získať aj živnostníci alebo podnikatelia, ktorí si platia nemocenské poistenie. Výška PN zamestnanca závisí od hrubej mzdy.

Aké sú podmienky nároku na náhradu príjmu a nemocenské počas dočasnej PN?

Podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec, aby mal nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN:

 • byť uznaný za dočasne PN,
 • nemôže počas tohto obdobia vykonávať zárobkovú činnosť a dosahovať príjem z tejto činnosti (okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu),
 • nemôže poberať v tom čase nemocenský, materský alebo rodičovský príspevok.

Podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec, aby mal nárok na nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa:

 • byť uznaný za dočasne PN,
 • nemôže počas tohto obdobia vykonávať zárobkovú činnosť a dosahovať príjem z tejto činnosti (okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu),
 • musí mať v deň vzniku aktívne nemocenské poistenie (t. j. v čase zamestnania) alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • nepoberať v tom čase materský príspevok.
Na akú dávku má zamestnanec nárok počas PN-ky v roku 2022?

Dávka, na ktorú má zamestnanec nárok počas PN-ky závisí od dĺžky trvania dočasnej práceneschopnosti. 

V roku 2022 má zamestnanec nárok:

 • počas prvých 10 dní trvania PN-ky má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú vypláca zamestnanec.
 • Od 11. dňa dočasnej PN-ky má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Určený denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu alebo nemocenského nemôže byť vyšší ako zákonom určený maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je v roku 2022 v sume 74,4987 €. Z toho vyplýva, že maximálna denná výška náhrady príjmu počas dočasnej PN (prípadne nemocenského) môže byť v roku 2022:

 • 18,6246 €, a to v 1. až 3. deň dočasnej PN (25 % z 74,4987 €),
 • 40,9742 €, a to v 4. až 10. deň dočasnej PN (55 % z 74,4987 €).

Zamestnanec, ktorý je dočasne PN má svoje povinnosti, medzi ktoré patrí:

 • predloženie potvrdenia o vzniku dočasnej PN (neskôr o zániku) a predloženie preukazu o trvaní dočasnej PN (ak ide o PN-ku, ktorá prechádza z jedného mesiaca do druhého),
 • dodržiavanie liečebného režimu.