+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 do 31.12.2022

Od 1. júla 2022 nastáva zmena v uplatňovaní daňového bonusu na dieťa v dvoch smeroch. V prvom rade ide o zvýšenie súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa. Taktiež došlo k zmene podmienok pre uplatnenie daňového bonusu. 

Namiesto pôvodných troch vekových hraníc (ktoré platili do júna 2022) sa budú uplatňovať len dve. 

  • pre deti do 15 rokov a 
  • po dovŕšení 15 rokov veku (do 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom)

Zároveň sa sumy daňového bonusu zvyšujú, a to prvýkrát od 1. júla, následne opäť od 1. januára 2023. 

 

Od júla 2022 do 31.12.2022 má byť daňový bonus vo výške:

a) 70 eur pre deti do 15 rokov

b) 40 eur pre deti od 15 rokov 

 

Od januára 2023 má byť daňový bonus vo výške:

a) 100 eur pre deti do 15 rokov

b) 50 eur pre deti od 15 rokov

Tiež doplnili ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu, kde ide o rastúci percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí – od 20 % do 55 %.

  • ?Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
  • ?pri dvoch deťoch 27 %,
  • ?pri troch deťoch 34 %,
  • ?pri štyroch deťoch 41 %,
  • ?pri piatich deťoch 48 %,
  • ?pri 6 a viac deťoch 55 %.

Ak je to pre daňovníka výhodnejšie, môže aj po tomto období (od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022) postupovať spôsobom a po splnení podmienok pre daňový bonus, ktorý bol účinný do 30. júna 2022. 

Zamestnávateľ pri priznaní daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 musí postupovať tak, aby zamestnancovi priznal vždy vyšší nárok na daňový bonus. 

O zmenách ohľadom daňového bonusu, ktoré vstúpia do platnosti od 1. januára 2023 vás budeme informovať na konci roka 2022.