+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Výdavky na stravné v roku 2022

Dňa 26. októbra 2021 schválila Národná rada SR zákon č. 416/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tomu podliehajú zmeny v oblasti zdaňovania stravného, ktoré sa menia od 1. 1. 2022.

Inak povedané, stravné osôb zo závislej činnosti a samostatne zárobkovo činných osôb prechádza v roku 2022 zmenami, ktoré predostrieme v tomto článku.Ako sme vyššie spomenuli, zmeny sa týkajú zamestnancov, ale tiež daňovníkov s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Poďme na to však postupne. Najskôr si vysvetlíme, ako sa zmena zákona č. 595/2003 Z. z. dotkne zamestnancov, t.j. osôb zo závislej činnosti.

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytovať stravné?

Pred tým, než ozrejmíme zmeny v stravnom oproti roku 2021, je potrebné definovať, kto a za akých podmienok má na túto „stravnú dotáciu“ poskytovanú zamestnávateľom nárok.

Povinnosťou zamestnávateľa je podľa zákona č. 311/2001 a podľa Z. z. Zákonníka práce poskytovanie stravovania v podobe jedného teplého jedla denne, a to:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • v zariadení iného zamestnávateľa,
  • prostredníctvom gastrolístkov.

Týka sa to však iba zamestnanca, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny.

Je na zamestnávateľovi, v akej výške „podporí stravné zamestnanca“. Podľa zákona je to však minimálne 55 % ceny jedla.

Otázkou teda je, v akej výške bude zamestnávateľ zamestnancom prispievať na stravné v roku 2022, prípadne aké budú jeho výdavky na stravné a ako budú následne zdanené.

Stravné zamestnanca v roku 2022

Najvyššia suma daňového výdavku za stravné v roku 2022 je 2,81 €. Zamestnávateľ môže prispievať zamestnancom na stravovanie aj nad rámec svojej povinnosti, t.j. môže poskytnúť aj príspevok na stravu v sume vyššej ako je 2,81 €. Rozdiel však už bude zdanený.Inými slovami, súčasné daňové zvýhodnenie príspevku zamestnávateľa na jedlo alebo na gastrolístok skončilo 31. decembra 2021 a od 1. januára 2022 je od dane oslobodená len suma poskytovaná v súlade s § 152 Zákonníka práce, teda do výšky 2,81 €.

Stravné samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2022

U daňovníkov s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sa zmena zákona dotkne v dvoch aspektoch, ktoré z nášho pohľadu vnímame pozitívne, ale tiež negatívne.

Od 1. 1. 2022 sa SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, nebude musieť pri uplatňovaní daňových výdavkov na stravovanie preukazovať dokladmi na nákup stravy alebo nákup gastrolístkov, t.j., že na každý odpracovaný deň si do výdavkov uplatní sumu 2,81 € (bez potreby ďalšieho dokladovania výdavkov na stravovanie). Čo je v našom ponímaní pozitívnou zmenou, pretože sa podnikateľom znížia administratívne náklady na dokladovanie stravného.

Tou druhou, nami vnímanou negatívnou stránkou, akú prináša zmena zákona je, že doterajšia uplatňovaná suma 5,10 €, ktorú bolo treba síce zdokladovať, sa znižuje na 2,81 €. Na jednej strane to pre SZČO znamená nižšiu sumu výdavkov, no na druhej strane to znamená vyšší základ dane a vyššiu samotnú daň.