+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Viac ako 200 000 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3.apríla. Tento dátum bol dôležitý aj pre tých daňovníkov, ktorí si daňové priznanie chceli odložiť o tri, resp. o šesť mesiacov. Spravilo tak viac ako 200 000 daňovníkov. Finančná správa postupne spracováva doručené daňové priznania k dani z príjmov. Podľa aktuálnych štatistík (k 16.aprílu) má finančná správa spracovaných 416 233 daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb typ A, 385 803 daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb typ B a 146 885 daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb. Konečný počet sa ešte môže do konca roka zmeniť. Nie všetky daňové subjekty majú totiž účtovné obdobie kalendárny rok, ale hospodársky rok. Daňové priznanie preto podávajú do troch mesiacov po skončení svojho zdaňovacieho obdobia. Každoročne sa zvyšuje počet doručených oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Tento rok ich finančná správa spracovala zatiaľ 200 403. Ide zatiaľ o najvyšší počet odkladov. Najviac daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na koniec júna (173 317), najmenej na koniec mája (2 932). Tí, ktorí mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia, mohli využiť odloženie podania daňového priznania až o šesť mesiacov. Spravilo tak 20 178 daňových subjektov. Tabuľka 1: Vývoj počtu doručených oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP:
2016 2017 2018*
DPFO 98 536 103 829 98 648
DPPO 86 466 96 169 101 755
Celkom 185 002 199 998 200 403
*Poznámka: stav k 16. aprílu 2018 Tabuľka 2: Prehľad počtu oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa jednotlivých mesiacov – do hraničného termínu na podanie DP:
do 30.4. do 31.5. do 2.7 do 1.10.
DPFO 1 891 1 550 75 947 19 260
DPPO 2 085 1 382 97 370 918
Celkom 3 976 2 932 173 317 20 178
Zdroj: www.financnasprava.sk