+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Dobrovoľný platca DPH. Ako sa ním stať? A prečo ním vôbec byť?

Hľadáte dôvody, prečo sa stať dobrovoľným platcom dane? Za akých podmienok to pre Vás môže byť výhodné? To všetko a množstvo ďalších užitočných informácií nájdete v tomto článku.

Kedy ste povinný byť platcom DPH?

Ako prvé si zhrnieme, kedy je registrácia za platiteľa DPH povinná. Táto povinnosť je uzákonená podľa §4 ods. 1 zákona o DPH. Tento zákon prikazuje zdaňovať príjem fyzických a právnických osôb, ktorých obrat za posledných maximálne 12 po sebe idúcich mesiacov dosiahol minimálne 49 790 €. Podmienkou je, aby mali sídlo firmy alebo stálu prevádzku na území Slovenska. Pri fyzických osobách stačí, aby mali bydlisko na území Slovenska alebo aby sa obvykle na ňom zdržiavali. Ak Vám takáto povinnosť vzniká, musíte byť registrovaný ako platca DPH najneskôr do 20. kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste mali obrat spomenutý vyššie.

Môžete byť platcom DPH aj s nižším obratom?

Odpoveď znie áno. Táto možnosť vzniká podľa §4 ods. 2 zákona o DPH. Teda to znamená, že bez ohľadu na výšku dosiahnutého obratu sa môže fyzická alebo právnická osoba prihlásiť ako platca DPH. Podmienka minimálnej výšky obratu sa vzťahuje na prípad povinnej registrácie za platcu DPH, neplatí to ale pri dobrovoľnej.

Kedy je to pre Vás výhodné?

V podnikaní sa môžete stretnúť s mnohými prípadmi, keď je výhodné byť platcom DPH. Medzi takéto prípady patrí napríklad obchodovanie s firemnými partnermi.

Ak Váš obchodný partner je platcom DPH tak je pravdepodobné, že obchoduje len s platcami DPH. Preto sa dá očakávať, že bude od Vás požadovať, aby ste sa stali aj vy platcom. Nakoľko je tento obchodný partner pre Vás dôležitý je vhodné teda požiadať o dobrovoľnú registráciu za platcu DPH. Pre Vás vzniká povinnosť odvádzať daň z príjmu, ale taktiež Vám vzniká právo na jej odpočítanie. V tomto okamihu je pre Vás dôležité najmä to, že nestratíte strategického obchodného partnera. Avšak tým, že sa stanete platcom DPH získate právo odpočtu dane z vystavených faktúr Vášho partnera pre Vašu firmu. V praxi to znamená aj to, že ceny ponúkaných tovarov a služieb sa nenavýšia o hodnotu DPH.

Ak firma neobchoduje s platiteľmi DPH alebo z väčšej časti obchoduje len s neplatcami, tak dobrovoľná registrácia je v takomto prípade pre firmu nevýhodná. Pri nákupe by ste si nemohli uplatniť daň, pretože Vaši partneri nie sú platcami. A pri predaji by si zas odberatelia ako neplatcovia DPH nemali možnosť odpísať daň. To by znamenalo, že cena tovaru alebo služby by sa navýšila o hodnotu DPH a to by mohlo znamenať, že v porovnaní s konkurenciou by ste pre Vašich obchodných partnerov už neboli vhodnou firmou pre spoluprácu.

Ako celý proces registrácie prebieha?

Prvým krokom je podanie tlačiva “Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“ na portáli Finančnej správy v sekcii Register. Riadne vyplnený dokument následne odošlú na daňový úrad, ktorý ho posúdi.

Ak je dokument správne vyplnený, prechádza do individuálneho posudzovania. Vtedy je pravdepodobné, že sa Vám ozve pracovník daňového úradu so žiadosťou, aby ste doručili potrebné dokumenty. Dôvodom je dokázanie, že Vaša firma vykonáva ekonomickú činnosť.

Najčastejšie medzi tieto dokumenty patrí:

prijaté a vystavené faktúry (za služby alebo tovar, materiál…),
rôzne zmluvy (s obchodnými partnermi…),
výpisy z banky (transakcie…),
účtovné výstupy (kniha pokladnice, hlavná kniha…).

Pracovník úradu si môže všetky tieto dokumenty osobne vyzdvihnúť v sídle firmy alebo v dohodnutom termíne je potrebné všetko priniesť na daňový úrad.

Ak boli splnené všetky podmienky a správne podaná žiadosť spolu so všetkými potrebnými dokumentmi, tak daňový úrad zaregistruje dobrovoľného platcu dane do 21 dní od podania žiadosti. Úspešnému žiadateľovi bude pridelené IČDPH, teda identifikačné číslo pre daň. Týmto sa žiadateľ stáva oficiálne platiteľom DPH od dátumu vydania identifikačného čísla. Na dátume, kedy sa stáva žiadateľ platiteľom sa dá v mnohých prípadoch dohodnúť.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte. Postaráme sa o Vás.