+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Prečo je externé spracovanie miezd pre biznis výhodnejšie?

Spracovanie miezd je citlivou záležitosťou. Vyžaduje si maximálnu dôveryhodnosť, presnosť a znalosť legislatívy. Dôležité je mať na pamäti, že tu vystupuje aj ochrana osobných údajov. Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na spracovanie miezd, vás vyjdú paradoxne lacnejšie ako interný zamestnanec. Môžete sa spoľahnúť na diskrétnosť, permanentné sledovanie zmien zákonov, využívanie moderných a efektívnych systémov. Spracovanie miezd a mzdová agenda majú v tomto prípade cenník podľa rozsahu práce.

Externá spoločnosť funguje spoľahlivejšie ako interná mzdová účtovníčka

My ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovaním účtovníctva a daní, miezd a personalistiky, otvorene priznávame, že najbezpečnejším riešením pre spoločnosti všetkých veľkostí je delegovať tieto povinnosti na externého dodávateľa – spracovateľa miezd a personalistiky. Venujeme sa výlučne problematike miezd či účtovníctva, čiže máte istotu, že sledujeme pravidelne všetky legislatívne zmeny. Asi nie je potrebné pripomínať, že daňové kontroly, kontrola Inšpektorátu práce, či kontroly zo sociálnej alebo zdravotnej poisťovne môžu v prípade pochybení znamenať pokuty vysokých čiastok.

Minimalizácia nákladov

Interné vedenie všetkých ekonomických činností so sebou prináša veľké množstvo nákladov. Patria medzi ne náklady na personál, ktoré zahŕňajú nielen mzdové náklady, ale tiež odvody, rôzne benefity, dovolenku, prípadne nedostatočnú vyťaženosť pracovníkov. Okrem toho existuje riziko fluktuácie pracovníkov, ktorá môže podnik stáť nemalé prostriedky. Nemalé sú aj náklady na pracovné priestory, hardvérové a softvérové vybavenie, školenia a odbornú literatúru či iné. Náklady spoločnosti špecializujúcej sa na účtovníctvo sú vzhľadom na rozsah jej činnosti výrazne nižšie, čo sa prejavuje aj na cene účtovných služieb.

Treba počítať aj s tým, ak spolupráca nového zamestnanca počas skúšobnej doby nevyjde,  je potrebné ho vymeniť a opäť ísť od začiatku. Externej spoločnosti však zaplatíte len nepatrný zlomok z týchto nákladov a máte istotu, že mzdy sú spracované v súlade s legislatívou, v dohodnutom termíne a reportingom podľa požiadaviek klienta, s ochotou vysvetliť akékoľvek nejasnosti, keďže my si každého jedného klienta vážime a pristupujeme k nemu s rešpektom.

Je vaša mzdová účtovníčka zastupiteľná?

Rozmýšľali ste niekedy, ako zabezpečíte odoslanie miezd na účty zamestnancov v zmluvne dohodnutom termíne, ak ochorie vaša jediná mzdová účtovníčka? Aj malé meškanie môže spôsobiť nepríjemnosti vašim zamestnancom, napríklad v podobe neuhradenej splátky úveru. Ak sa niečo prihodí niektorej zo mzdových účtovníčiek v externej spoločnosti, nič sa nedeje, pretože má za sebou fungujúce procesy, vedúceho oddelenia a tím ďalších ľudí, ktorí ju kedykoľvek zastúpia.