+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Kedy (ne)platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nie každý živnostník má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Platí to ako v začiatkoch podnikania, tak i v ďalších rokoch. Od čoho sa odvíja platenie poistného? Živnostník a iná SZČO (lekári, autori, umelci) sú od vzniku živnosti povinní platiť odvody do zdravotnej poisťovne. V prípade sociálnych odvodov je to iné.
Kedy je potrebné platenie sociálnych odvodov?
Platenie sociálnych odvodov je závislé od výšky príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Na posúdenie, či daňovník má alebo nemá povinnosť platenia sociálnych odvodov v danom roku, je rozhodujúca výška jeho príjmov. Výšku príjmov nie je potrebné uvádzať Sociálnej poisťovni. Je však potrebné podať daňové priznanie, z ktorého Sociálna poisťovňa posúdi, či vzniká alebo nevzniká povinnosť platenia odvodov. Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2022 sa vypočíta ako 50 % z hodnoty priemernej mzdy za rok 2021, čo predstavuje 566,50 eur. Živnostníci (alebo iné SZČO), ktorých ročný príjem za rok 2021 bude vyšší ako 6 798 eur (566,50 x 12 mesiacov), tak budú musieť platiť v roku 2022 povinné sociálne odvody.
Existujú aj zákonné výnimky
SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie a to v týchto obdobiach:
  • keď poberá materské
  • keď poberá ošetrovné
  • keď je dočasne práceneschopná alebo má nariadené karanténne opatrenie.
Ak živnostníkovi trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, zaplatí alikvótnu časť poistného.
  • Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti – v prípade, ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti, čiže dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľností, ide o pasívny príjem, ktorý nepodlieha vzniku odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne.
  • Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoba, ktorá predala nehnuteľnosť, vyhrala v lotérii, či ktorá má príjmy z predaja cenných papierov – taktiež sa jedná o pasívny príjem, ktorý nepodlieha vzniku platenia odvodov do Sociálnej poisťovne.
  • Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoby, ktorá má autorské príjmi z použitia diela alebo z vytvorenia diela zdaneného zrážkou – autori neplatia odvody v prípadoch ak majú príjem z použitia diela a umeleckého výkonu a ak majú príjem z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu.
Pomohol vám náš článok? Podporte nás zdieľaním, nech pomôžeme aj ostatným.