+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Modernizácia v Sociálnej poisťovni, čo bude jednoduchšie a koho sa to týka?

Národná rada Slovenskej republiky schválila Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026. Naplniť víziu stať sa modernou a proklientsky orientovanou inštitúciou, pomôže elektronizácia služieb aj zmeny v internom prostredí.

Modernizácia je zameraná hlavne v prospech klientov a zvyšovania ich spokojnosti elektronizáciou služieb. Pocítia to hlavne v odbúraní administratívnej záťaže pri riešení životných situácii. Skrátia sa lehoty vyriešenia požiadaviek a hlavne sa zjednoduší vzájomná komunikácia medzi klientom a inštitúciou. 

Elektronická PN-ka

Pripravovaná je elektronická práce neschopnosť, ktorú lekár odošle priamo do Sociálnej poisťovne. Poistenec po novom už nebude musieť doručovať papierový doklad zamestnávateľovi. 

Ďalšou novinkou je zavedenie elektronickej zložky klienta, ktorá bude slúžiť na správu a spracovanie dokumentov, ktoré sa týkajú klienta. Tieto inovácie budú šetriť čas sociálnej poisťovni aj klientom.

Sociálna poisťovňa už od minulého roka ponúka svojim klientom možnosť požiadať o niektoré druhy dávok prostredníctvom elektronických formulárov. Najskôr to boli pandemické dávky, neskôr aj tehotenské dávky. Za desať mesiacov eviduje už takmer 620 tisíc elektronicky podaných žiadostí o vyššie uvedené dávky.

Sociálna poisťovňa na informovanie o prichádzajúcich zmenách využije nový webový portál orientovaný na životné situácie poistencov, aktívnu komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, priamu komunikáciu s klientom a ďalšie možnosti. 

Modernizácia by mala nastať aj v procesoch ako je rozvoj internetových informačných systémov, elektronizácia smerom do vnútra, ktorá by mala znížiť časovú náročnosť úkonov a zabezpečiť ich zjednodušenie a skvalitnenie.