+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Odpočítajte si z daní opotrebenie vozidla. Amortizácia.

Čo je to amortizácia?

Amortizáciu môžeme definovať ako postupné znižovanie hodnoty majetku za určitý čas. Automobil teda stráca hodnotu aj vtedy, ak nie je používaný.

Pri uplatňovaní amortizácie vychádzame z dvoch situácií:

  • Automobil nevložíte do obchodného majetku a uplatňujete si amortizáciu za každú služobnú jazdu sadzbou na 1 kilometer.
  • Automobil vložíte do obchodného majetku. Potom si náklady na nákup automobilu rozložíte postupne do niekoľkých rokov.

Firemné auto používa SZČO na výkon svojej podnikateľskej činnosti v tom prípade, ak má uvedené auto zaradené do obchodného majetku. Zaradenie auta do obchodného majetku nie je potrebné oznamovať žiadnej inštitúcii, stačí splniť určité podmienky:

  • využívanie auta na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,
  • účtovanie o ňom v účtovníctve, či v daňovej evidencii,
  • auto mať vo svojom vlastníctve.

O používanie súkromného auta SZČO v podnikaní ide v prípade, ak auto nemá zaradené do obchodného majetku. V tomto prípade sú výdavkami (nákladmi), ktoré si môže SZČO uplatniť do daňových výdavkov predovšetkým cestovné náhrady na pracovnú cestu.

Amortizácia vozidla, ktoré nie je zaradené do obchodného majetku

Na vozidlo, ktoré nie je vložené do obchodného majetku firmy alebo živnosti sa amortizácia uplatňuje pomocou sadzby na 1 km. Za použitie vozidla nezradeného do obchodného majetku za účelom podnikania si môžete uplatniť aj základnú náhradu za každý kilometer jazdy:

Pre osobné cestné motorové vozidlá je to 0,193 € / km.

Amortizácia vozidla, ktoré je zaradené do obchodného majetku

Vozidlo je z hľadiska účtovníctva dlhodobý hmotný majetok. Je možné ho vložiť do obchodného majetku spoločnosti. Postupným odpisovaním – amortizovaním sa znižuje základ dane. Náklady sú rozdelené do viacerých období. Nákup vozidla tak nie je jednorázovým nákladom, ktorý v plnej výške vstupnej ceny ovplyvní základ dane.

Každý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je viac než 1 700 € a doba použiteľnosti viac než 1 rok, je majetkom, ktorý sa odpisuje.

Pre výpočet amortizácie potrebujete poznať obstarávaciu cenu a ročnú odpisovú sadzbu. Tá sa líši podľa toho, do ktorej skupiny majetok spadá. Vozidlo patrí do skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky.

Používanie auta v podnikaní znamená povinnosť platiť daň z motorových vozidiel

Každá fyzická osoba, ktorá používa auto evidované v Slovenskej republike (zaradené alebo nezaradené do obchodného majetku) na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je povinná zaplatiť daň z motorových vozidiel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je SZČO povinná podať za kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka (za rok 2021 do 31.1.2022) a v tomto termíne aj daň z motorových vozidiel zaplatiť.