+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Oplatí sa využívať osobné auto na pracovné cesty?

Chodíte na pracovné cesty súkromným motorovým vozidlom? Po desiatich rokoch upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sumy základných náhrad za použitie súkromného motorového vozidla počas pracovnej cesty. Zmeny budú platné od 1. júna 2019.

Čo je to súkromné vozidlo?

Najčastejšie ide o vlastné vozidlo zamestnanca. Nárok na náhradu cesty máte aj v tom prípade ak máte vozidlo požičané, napr. od príslušníka rodiny alebo kamaráta. Nárok na náhradu pracovnej cesty neplatí vtedy ak vám vozidlo ponúkne zamestnávateľ. V určitých prípadoch môžete získať diéty namiesto stravných lístkov, ale len v prípade, ak ide o dlhšiu cestu firemným autom.

Použitie súkromného vozidla zamestnanca na pracovné cesty v roku 2019

Cestovné náhrady zamestnanca resp. iných osôb, napr. spoločníka či konateľa upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Aby zamestnancovi vznikol nárok na náhradu musia byť podľa tohto zákona splnené dve podmienky:

  • musí ísť o písomnú dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom
  • zamestnanec musí použiť iné motorové vozidlo než vozidlo, ktoré mu ponúkne zamestnávateľ

Výška základnej cestovnej náhrady od 1.6.2019

Nová výška základnej náhrady za km platná od 1. júna 2019 je:

  • 0,193 €/km pri použití osobného cestného motorového vozidla
  • 0,053 €/km pri použití jednostopového vozidla (napr. motocyklu) alebo trojkolky
  • pri použití iného vozidla, napr. nákladného auta, autobusu, traktoru závislá na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Pri použití prívesu k motorovému vozidlu sa náhrada zvýši o 15%.
Konečná suma základnej cestovnej náhrady sa zaokruhľuje na eurocent nahor.

Návod ako jednoducho vypočítať výšku cestovnej náhrady

Príklad: Peter bol svojim zamestnávateľom, ktorý sídli v Námestove, vyslaný na pracovnú cestu do Bratislavy. Peter išiel na pracovnú cestu vlastným motorovým vozidlom. Vzdialenosť z Námestova do Bratislavy je 282 km. V akej výške dostane Peter náhradu za použitie osobného motorového vozidla?

Výpočet základnej cestovnej náhrady za km:
Základnú cestovnú náhradu vypočítame nasledovne: 0,193 € x 564 km (282 km tam a 282 km naspäť, t.j 282 x 2) = 108,852. Po zaokruhlení dostaneme sumu 108,86.

Aj vy sa pýtate či je výhodnejšie ísť na pracovnú cestu vlastným alebo firemným autom? Opýtajte sa nás, poradíme a pomôžeme.

Trackback von deiner Website.