+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Otec na materskej

Byť otcom na materskej dovolenke je v dnešnej dobe čoraz populárnejšie. Od roku 2011 platí, že okrem matky môže ísť na materskú dovolenku aj otec. Aké podmienky musí spĺňať, aká je výška materského v roku 2019 a veľa iného sa dočítate nižšie.

Čo je to materské?

Na úvod si objasníme, čo vlastne materské znamená. Materské vyplýva zo systému nemocenského poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Nárok na materské je ohradený určitými podmienkami podľa zákona o sociálnom poistení, ktoré musí matka resp. otec spĺňať. Výška materského vždy závisí od predchádzajúceho príjmu tzn., čím má rodič pred nástupom na materskú dovolenku vyšší príjem, tým je vyššie aj materské.

Podmienky pre získanie materského na otca

Základnou podmienkou, ktorú musí otec spĺňať aby získal materské je, že musí byť nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni v deň nástupu na materskú. Prípadne môže byť v ochrannej lehote, ktorá u otca trvá 7 kalendárnych dní. Ďalšou podmienkou je, že otec pred odchodom na materskú dovolenku musí byť počas posledných dvoch rokov nemocensky poistený minimálne 270 dní.

Aké doklady treba predložiť Sociálnej poisťovni?

Medzi tieto doklady patrí:

  • prehlásenie o dohode otca s matkou na prevzatí dieťaťa do starostlivosti
  • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok odo dňa, kedy otec žiada o materské
  • žiadosť o materské
  • niektoré pobočky Sociálnej poisťovne vyžadujú aj kópiu rodného listu dieťaťa

Výška materského

Podľa zákona sa nerozlišuje výška materského podľa toho či je na materskej žena alebo muž. Maximálna výška materského za rok 2019 predstavuje 75% z maximálneho denného vymeriavacieho základu (DVZ), čo predstavuje sumu 62,7288 eur. To znamená, že výška materského môže byť až 1458,50 eur. Zdôrazňujeme ale, že v deň kedy otec prevezme dieťa do starostlivosti, matka stráca nárok na rodičovský príspevok.

Doba poberania materského

Doba poberania materského otcom je 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Existujú však výnimky:

  • osamelý otec môže poberať materské po dobu 31 týždňov
  • ak sa otec stará o dve a viac detí má nárok na materské po dobu 37 týždňov

V prípade ak matka nepoberá materské, môže oň otec požiadať najskôr 6 týždňov po pôrode. Ak matka materské poberá, otec oň môže požiadať až vtedy, keď matka ukončí poberanie materského.

Matka aj otec

Je vylúčené, aby obaja rodičia poberali materské na to isté dieťa. Rovnako je to aj pri poberaní rodičovského príspevku. Avšak, od 1.1.2019 môže poberať materské súčasne otec, napr. na staršie dieťa do 3 rokov, a matka na iné dieťa, napr. novorodenca.

Môže otec na materskej pracovať?

  • Zamestnanec – ak je otec zamestnanec, nesmie mať príjem za aktívnu prácu v tomto zamestnaní, z ktorého si uplatnil nárok na materské, teda nesmie v tomto zamestnaní pracovať. No môže mať príjem z iného zamestnania, z ktorého materské nepoberá.
  • SZČO – ak je otec živnostník, nemusí žiadnym spôsobom samostatnú zárobkovú činnosť ukončiť, ani prerušiť. Môže pokračovať v aktívnom podnikaní. Živnostníkom sa materská oplatí viac, pretože počas poberania materského nemusia platiť poistné do Sociálnej poisťovne

Ak ste sa aj vy stali otcom a uvažujete, že pôjdete na materskú, obraťte sa na nás a my vám pomôžeme lepšie pochopiť, čo všetko s poberaním materskej súvisí.