+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Práca popri štúdiu: Ako získať späť zaplatené odvody a dane

Práca počas štúdia je viac pravidlom ako výnimkou. V čase vysokých životných nákladov a cien bývania je financovanie štúdia čoraz náročnejšie. Podľa prieskumov si až traja zo štyroch študentov na Slovensku privyrábajú popri práci. Ako môže študent získať späť zaplatené odvody a dane a koľko času môže venovať práci?
Na Slovensku v súčasnosti môžu študenti na plný či skrátený úväzok pracovať na tri typy pracovných zmlúv: na dohodu o brigádnickej práci, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce.

Dohoda o brigádnickej práci

Dohoda o brigádnickej práci študentov umožňuje najväčší objem práce. Podľa zákona je to až 20 hodín týždenne, čiže 80 hodín mesačne. Má viacero výhod, študenti napríklad nemajú žiadne administratívne povinnosti. Do Sociálnej poisťovne ich prihlási aj odhlási zamestnávateľ, ktorý zároveň za nich aj odvedie sociálne odvody.  Pri príjme do 200 eur mesačne sú však študenti oslobodení od odvodov. Nárok na oslobodenie má  študent iba vtedy, keď si výnimku uplatní u zamestnávateľa. Jeho povinnosťou je odovzdať zamestnávateľovi vyplnené a podpísané Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študenta.  Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu. Ak celkovo zarobí viac ako 200 eur za mesiac, z rozdielu medzi príjmom a touto sumou musí platiť dôchodkové poistné vo výške 7 %. Zdravotné odvody študent neplatí vôbec.  Pozor by si mali dať hlavne mladí ľudia pri ukončení štúdia na vysokej škole. Vtedy totiž z pohľadu štátu prestávajú byť študentmi dňom štátnej skúšky.

Dohoda o pracovnej činnosti a o vykonaní práce

Dohoda o pracovnej činnosti umožňuje študentom pracovať maximálne 10 hodín týždenne. Pri dohode o vykonaní práce sa dá pracovať nárazovo, najviac je to však 350 hodín v jednom kalendárnom roku. Ak je študent živnostník, jeho pracovný čas je neobmedzený.  Tu prichádzame k odpovedi na otázku, ako môže študent získať späť zaplatené odvody a dane. Povinnosťou študenta je podať daňové priznanie iba v tom prípade, ak jeho zdaniteľné príjmy v roku 2021 prekročili hranicu 2 255,72 eur. Vďaka nezdaniteľnému minimu 4511,43 eur získa aj pri vyššom príjme zaplatené preddavky na dani z príjmov späť.  Ak študent zarobil menej ako je spomínané, daňové priznanie by mal podať dobrovoľne. Štát mu zaplatené preddavky vráti, no ak daňové priznanie nepodá, štát mu daňový preddavok späť nepošle.   Pre študenta, ktorý je živnostník sa vzťahujú rovnaké daňové povinnosti ako na bežného živnostníka s výnimkou zdravotných odvodov. Pri nich prvý a druhý rok podnikania nemusí mesačné preddavky na zdravotné poistenie platiť vôbec a na konci roka ich doplatí podľa reálneho základu dane. V ďalšom roku potom platí mesačné preddavky podľa výšky z posledného daňového priznania, ktoré môžu byť nižšie ako minimálne preddavky pre „bežných“ živnostníkov.