+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Prehľad dôležitých čísel. Vďaka nim vyplníte daňové priznanie správne.

Všetky právnické a fyzické osoby majú povinnosť vyplniť elektronické daňové priznanie za rok 2019. My Vám prinášame prehľad dôležitých čísel, ktoré treba poznať, ak ho chcete vyplniť správne.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musí daňovník podať najneskôr do 31.marca 2020, čo je riadny termín podania. Daňovník môže do rovnakého termínu požiadať o odklad podania daňového priznania buď o 3 alebo 6 mesiacov.

Čísla súvisiace s daňovým priznaním sa odvíjajú od:

 • minimálnej mesačnej mzdy – 520 €,
 • životného minima – 205,07 € mesačne.

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019

Daňové priznanie za rok 2019 sú povinné podať fyzické osoby:

 • ktorých celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1968,68 €,
 • ktoré dosiahli daňovú stratu, no ich príjmy nepresiahli sumu 1968,68 €,
 • ktorých k podaniu daňového priznania vyzval daňový úrad.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb predstavuje:

 • 25% z časti základu dane, ktorá presiahla 176,8 násobok sumy životného minima, t.j. 36 256,37 €,
 • 19% z časti základu dane, ktorá nepresiahla 176,8 násobok sumy životného minima, t.j. 36 256,37 €.

Preddavky na daň z príjmov platia pre fyzické osoby vo výške:

 • 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne – ak je vyššia než 16 600 €,
 • ¼ poslednej známej daňovej povinnosti štvrťročne – ak je vyššia než 2500 €, no zároveň nižšia alebo rovná sume 16 600 €.

Nezdaniteľné časti základu dane

Výhodou pre daňovníka je uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane. Samozrejme, len pokiaľ spĺňa podmienky na ich uplatnenie. Daňovníci si môžu v daňovom priznaní uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manžela resp. manželku, na kúpeľníctvo alebo na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Daňové bonusy

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je možné uplatniť vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom období, no v maximálnej výške 400 €.

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť daňovník, ktorý okrem ostatných podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov, dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy 520 €, teda 3120 €. Výška daňového bonusu na dieťa závisí od veku dieťaťa. V prípade ak malo dieťa počas roka 2019 menej ako 6 rokov, ročný daňový bonus je vo výške 465,57 €. Ak malo dieťa viac ako 6 rokov, ročný daňový bonus je vo výške 266,04 €.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2019

V daňovom priznaní právnických osôb si nemožno uplatniť daňové bonusy alebo nezdaniteľné časti základu dane.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb predstavuje 21%.

Preddavky na daň z príjmov sú v prípade právnických osôb vo výške:

 • 1/12 dane mesačne za predchádzajúci rok – ak je daň vyššia ako 16 600 €,
 • ¼ dane štvrťročne za predchádzajúci rok – ak je daň vyššia ako 2500 €, no zároveň nižšia alebo rovná sume 16 600 €.

Neviete si s daňovým priznaním poradiť? Kontaktujte nás a spolu to vyriešime.

Trackback von deiner Website.