+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

S finančným príspevkom na stravu prichádzajú viaceré podmienky

V posledných mesiacoch sú často diskutovanou témou takmer každej inštitúcie gastrolístky versus finančný príspevok od zamestnávateľa na stravu. Vítaný krok, ktorý so sebou však prináša mnoho otázok, vám radi do detailov vysvetlíme. 

Nová legislatíva prináša zamestnancom možnosť vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Po novom si môže zamestnanec vybrať, či mu zamestnanec dá gastrolístky alebo k výplate dostane nezdanený finančný príspevok, ktorý môže používať na obedy. Avšak legislatíva spomína aj podmienky, na ktoré treba pamätať. 

Typ príspevku sa nedá zmeniť kedykoľvek

Prvá podmienka, ktorú prináša legislatívna zmena, je časové obdobie, počas ktorého nie je možné zmeniť si spôsob príspevku na stravu. Zamestnanec svoje rozhodnutie môže meniť vždy po dvanástich mesiacoch.

Zamestnávateľ môže interne upravovať pravidlá

Treba pamätať aj na to, že táto zákonná zmena dáva zamestnávateľovi možnosť upravovať pravidlá pomocou interného predpisu. V praxi to znamená, že zamestnávateľ môže určiť dátum, dokedy sa zamestnanec musí rozhodnúť, prípadne dokedy poskytne finančný príspevok.

Od roku 2022 je zmena povinná

Podmienkou pre zamestnávateľa je umožniť výber zamestnancovi maximálne od začiatku kalendárneho roka 2022. Dovtedy každej firme v rámci prechodného obdobia môžu ešte plynúť zmluvy so spoločnosťami vydávajúcimi gastrolístky.

Nie všetci majú na príspevok nárok

Nová legislatíva určuje aj to, kto nemôže žiadať o finančný príspevok. Sú to všetci zamestnanci firiem, ktoré majú vlastnú gastro prevádzku alebo majú inak zabezpečené stravovanie.

Každý zamestnanec sa môže rozhodnuť inak

Netreba zabúdať aj na to, že každý zamestnanec, ktorý má nárok na výber, sa môže osobne rozhodnúť, ktorú formu príspevku uprednostní. Zamestnávateľ teda nemôže zamestnancom určiť formu príspevku na stravu. 

Ak porovnáme gastrolístky a finančný príspevok, tak príspevok znamená pre zamestnanca väčšiu voľnosť a časovú neobmedzenosť pri používaní. Zamestnanec pri obede zaplatí presnú sumu, kdežto pri gastrolístkoch sa doposiaľ štandardne nevydávalo.