+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Ako založiť živnosť v roku 2020?

Založenie živnosti v roku 2020 obnáša určité povinnosti, ktoré je nutné splniť. V našom blogom článku sa dozviete koľko stojí založenie živnosti, čo všetko je k tomu potrebné a aké povinnosti Vás po založení živnosti čakajú.

Čo treba vedieť pred založením živnosti?

V prvom rade je dôležité premyslieť si, ešte pred založením živnosti:

 • čo bude predmetom vášho podnikania,
 • kde budete podnikať,
 • a aké bude vaše obchodné meno.

Kto môže založiť živnosť?

Živnosť v roku 2020 môže založiť fyzická osoba, ktorá je:

 • bezúhonná,
 • dosiahla 18 rokov,
 • spôsobilá na právne úkony.

3 typy živnosti

V roku 2020 je možné založiť 3 typy živnosti:

 1. Voľná živnosť – stačí splniť len hlavné podmienky.
 2. Viazaná živnosť – je potrebné preukázať splnenie všetkých podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 živnostenského zákona.
 3. Remeselná živnosť – okrem hlavných podmienok je nutné preukázať aj odbornú spôsobilosť dosiahnutú vyučením v danom odbore.

Živnosť možno založiť dvoma spôsobmi

A to osobne alebo elektronicky. Osobne na príslušnom živnostenskom úrade podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Elektronicky môžete založiť živnosť prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk.

K založeniu živnosti treba vyplniť formulár, ktorý si môžete stiahnuť na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky resp. ho je možné vyplniť na okresnom úrade.

Aké ďalšie dokumenty potrebujem pri zakladaní živnosti v roku 2020?

Pri jednotlivých živnostiach sa potrebné dokumenty líšia.

V prípade zakladania voľnej živnosti stačí pripojiť jednu prílohu, a to doklad o zaplatení správneho poplatku. To však neplatí pri zakladaní živnosti elektronickou formou. Pokiaľ sa miesto bydliska odlišuje od miesta podnikania, je nutné pripojiť doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa podnikateľská činnosť bude vykonávať.

Pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti treba doložiť potvrdenie o odbornej spôsobilosti.

Ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky, je povinná pripojiť aj výpis z registra trestov.

Aké poplatky súvisia so zakladaním živnosti?

Voľná živnosť – 5 € (neplatí pri elektronickom ohlásení živnosti)
Remeselná alebo viazaná živnosť – 15 € (pri elektronickom ohlásení je poplatok 7,50 €)

Zriadenie elektronického prístupu na komunikáciu s daňovým úradom

Jednou z hlavných povinností, ktoré vyplývajú zo zriadenia živnosti je aj zriadenie elektronického prístupu na komunikáciu s daňovým úradom.Táto povinnosť platí už od 1.7.2018 a je možné ju zariadiť tromi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronickej značky, za pomoci prideleného ID a hesla,
 • aktiváciou kvalifikovaného elektronického podpisu,
 • za pomoci aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s aktuálnym a taktiež aktivovaným podpisovým certifikátom.

Plánujete si založiť živnosť a neviete ako na to. Chcete vedieť aké ďalšie povinnosti vyplývajú zo založenia živnosti v roku 2020? Sme tu pre Vás a radi Vám s tým pomôžeme.

Trackback von deiner Website.