+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Byrokracia, ktorou podnikateľ premrhá 222 hodín

V roku 2018 dosiahla byrokratická záťaž modelového podnikateľa na Slovensku 64 činností, na ktoré musí vynaložiť 222 hodín. Vyplýva to z Byrokratického indexu, taktiež byrokracia znižuje konkurencieschopnosť Slovenska a demotivuje podnikateľov v ich raste a zamestnávaní.

V medzinárodnom porovnaní však Slovensko vyšlo najlepšie. Byrokratický index sleduje na modelovom príklade mikrofirmy s ich zamestnancami, kde byrokratická záťaž podnikateľa vyšla na 222 hodín. Z toho 101,5 hodiny zabrali povinnosti spojené s bežnou prevádzkou, 83,5 hodiny činnosti späté so zamestnávaním, 26 hodín si vyžiadali iné činnosti a 11 hodín bol náklad legislatívnych zmien. Činnosti bežnej prevádzky zahŕňali platenie firemných daní (46 hodín), odpadové hospodárstvo (30) či rôzne certifikácie a povinné externé služby (22).

Pri zamestnávaní je najnáročnejšia agenda miezd, daní a odvodov zamestnanca (41 hodín), činnosti spojené so zákonníkom práce a oznamovacími povinnosťami (26) a regulácie v oblasti prijímania a prepúšťania zamestnancov (16). Pri porovnávaní s predchádzajúcim rokom spôsobilo zmenu zavedenie pravidiel manažmentu osobných údajov (GDPR), ktoré pridali podnikateľom 16 hodín.

Nekoordinovaná elektronizácia

Slovensko však v medzinárodnom porovnaní štyroch krajín vyšlo najlepšie. Potešujúcim zistením bolo, že Slovensko malo tento počet hodín najnižší, pričom Česká republika dosiahla byrokratický index v hodnote 233 hodín, Litva 252 hodín a Ukrajina 469 hodín. Priestor na zlepšenie je v zredukovaní rôznych oznamovacích povinností, najmä voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, či finančnej správe. Časovo nákladná je agenda odpadového hospodárstva, a to hlavne v súvislosti s obalovými materiálmi.

Kladne hodnotíme situáciu z pohľadu boja proti byrokracii najmä prípravu balíčkov z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, prípravu stratégie RIA 2020, ktorá by mala obmedziť byrokraciu už v legislatívnom procese. Pozitívne je v tomto smere aj pripravované zjednodušenie získavania taxikárskych koncesií.

Naopak, negatívne pôsobí na podnikateľské prostredie nekoordinovaná elektronizácia. Komunikácia prostredníctvom portálov by mohla zahŕňať aj komunikáciu s finančnou správou, ktorú musia podnikatelia v súčasnosti realizovať na jej portáli. Pre podnikateľov sú problém aj povrchné reformy. Ako najciteľnejší dosah zbytočného administratívneho zaťaženia vidia podnikatelia nie len finančné náklady, či stratu času alebo energie. Najhoršie je, že ich demotivuje v podnikaní, investovaní, raste i zamestnávaní, sú to zbytočné straty energie a peňazí. Byrokracia tak robí z občana či podnikateľa poštára, ktorý svoj čas musí míňať na nosenie papierov medzi úradmi, hoci by si ich mohli doručiť aj samy. Avšak nemusíte strácať svoj čas, my Vás dokážme zastúpiť. Kontaktujte nás a nebuďte aj Vy „poštárom“.