+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Prax je častokrát žiaľ taká, že štátny úradník inak komunikuje s „bežnou stránkou“ a inak s človekom so znalosťou odbornej problematiky. Prečo? Pretože vieme napadnúť nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie štátneho orgánu.

Bežnou agendou podnikateľa je viesť obchodné rokovania a vyjednávanie s partnermi. K tejto základnej povinnosti sa ale pridružuje aj povinnosť a nutnosť komunikácie so štátnymi inštitúciami, čo je “aktivita”, ktorej sa snaží väčšina podnikateľov vyhnúť, prípadne ju zminimalizovať. A od toho sme tu my!

Nie je nutné, aby ste behali po úradoch: naše dlhoročné skúsenosti radi a ochotne zúročíme aj vo Váš prospech. Na základe plnej moci, alebo mandátnej zmluvy zastrešujeme agendu najmä

 • Zastupovanie pred finančnou správou
 • Zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami v plnom rozsahu
 • V prípade kontrol zo strany úradov sme splnomocnenou osobou

Získajte informácie o možnostiach a forme spolupráce.

Pošlite nám e-mail alebo nám zavolajte na +421 915 888 700.

Chcete venovať viac času podnikaniu? Nebaví Vás tráviť hodiny čakáním na úradoch? Pôjdeme tam za Vás. Stačí plná moc a zastúpime Vás pred orgánmi štátnej správy, najčastejšie pred živnostenským a finančným úradom, na OSSZ a zdravotnej poisťovni. Všetku komunikáciu s úradmi vrátane prípravy všetkých potrebných podkladov zariadime za Vás. Prípadná prebiehajúca kontrola sa tak Vašej vlastnej podnikateľskej činnosti nijako nedotkne.

Najčastejšie jednáme ako splnomocnené osoby s týmito úradmi:

Splnomocnenie sa môže vzťahovať aj na jednania s miestnou samosprávou, okresnými či krajskými úradmi a ďalšími inštitúciami.

Samozrejme. Najprv nás musíte, ale splnomocniť. 

Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje dvomi spôsobmi:

 1. písomne,
 2. ústne do zápisnice u správcu dane; v tomto prípade daňový úrad spíše o tomto úkone zápisnicu, ktorá musí mať zákonom predpísané náležitosti.

 Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:

– kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),

– komu je udelené (splnomocnenec),

– rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie.

 Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia. Právna teória aj prax rozlišuje podľa rozsahu:

 1. všeobecné (generálne) plnomocenstvo – oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony,
 2. špeciálne (obmedzené) plnomocenstvo – oprávňuje zástupcu len na určitý druh právnych úkonov,
 3. osobitné (individuálne) plnomocenstvo – oprávňuje zástupcu len na jeden určitý právny úkon.

 Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné.

Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.

Áno.  Zástupca môže zastupovať aj viac podnikateľských subjektov u toho istého správcu dane alebo inej inštitúcie.

Vedenie jednoduchého účtovníctva od

0,60€

/ účtovná položka

Zastupovanie na UPSVaR
od

20€

/ mesačne

Cestovné
výdavky

0,20€

/ kilometer

Ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte naše služby

Máme pripravené služby na mieru pre Vaše situácie.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula