+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Plánujete uzatvoriť zmluvu, avšak neviete aké skutočnosti sa v nej majú uviesť a upraviť?

Nepodceňujte prípravu kvalitnej zmluvy, pretože dobrá zmluva je taká, ktorá nepočíta len s tým, že všetko pôjde tak, ako si zmluvné strany predstavujú pri jej uzatváraní.

Najčastejšie vyhotovované zmluvy sú:

 • Zmluva o spolupráci
 • Sprostredkovateľská zmluva
 • Kúpna zmluva
 • Darovacia zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Zámenná zmluva
 • Zmluva o dielo
 • Zmluva o poskytnutí služieb

Investícia do kvalitnej zmluvy pritom predstavuje len nepatrný zlomok z hodnoty majetku či práva, ktorému sa zmluvou poskytuje ochrana.

Zabezpečíme Vám vypracovanie zmlúv, kvalifikované právne poradenstvo a právne služby prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie – BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. (www.bukna.eu).

Povinnosť, pre niektorých podnikateľov, mať interné smernice a predpisy v určitých oblastiach vychádza priamo zo zákona. Každá firma môže mať povinnosť vypracovať interné smernice a predpisy predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 • REGISTRATÚRA
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
 • PROTIPOŽIARNA OCHRANA
 • OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
 • LEGALIZÁCIA PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
 • ÚČTOVNÍCTVO

Okrem týchto predpisov si každá firma môže vypracovať aj iné interné smernice a predpisy, ktoré jasne určia pravidlá v tej či onej oblasti.

Nenašli ste čo hľadáte a máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme.

Odporúčame uzatvoriť písomnú dohodu formou zmluvy o spolupráci. Zmluvou o vzájomnej spolupráci sa zmluvné strany dohodnú, že budú vykonávať činnosť, ktorá smeruje k vzájomnej spolupráci, koordinácii. Keďže ide o nepomenovanú zmluvu, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia predovšetkým úpravou, ktorá je obsiahnutá priamo v zmluve. Pokiaľ však zmluva určité otázky nerieši, zmluvné strany sa riadia všeobecnou právnou úpravou pre obchodno-záväzkové vzťahy.

Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ v nájomnej zmluve prenecháva nájomcovi určitú vec (motorové vozidlo)za účelom jej dočasného užívania alebo brania úžitkov z predmetu nájomnej zmluvy a nájomca sa zaväzuje mu za to uhradiť nájomné v dohodnutej výške. Zastavte sa u nás, preberieme všetky náležitosti takejto zmluvy a vypracujeme Vám ju na kľúč.

Preberací protokol je dokladom o prevzatí alebo odovzdaní predmetu zmluvy, preto býva aj tento protokol častou súčasťou zmlúv napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a podobne. Preberací protokol je prehlásením kupujúceho alebo nadobúdateľa o stave predmetu, ktorý získava. Odovzdávajúci subjekt musí v protokole uviesť celkový stav predmetu, ako aj všetky dôležité údaje a charakteristiky o ňom. Takto spísaný preberací protokol je dôležitý pre prípad, že sa na predmete objavia v neskoršom období isté vady. Odovzdávajúci subjekt má potom doklad o tom, že preberateľ bol so stavom oboznámený a s ním súhlasil, prípadne, že terajšie vady neboli spôsobené ním a podobne.

Vzor kúpnej zmluvy
od

9€

/ zmluva

Vypracovanie nájomnej zmluvy od

29€

/ zmluva

Vypracovanie zmluvy o spolupráci od

39€

/ zmluva

Poradenstvo k zmluvám od

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte naše služby

Máme pripravené služby na mieru pre Vaše situácie.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula