+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Firmy menia účtovníka najmä z dôvodu nespokojnosti s poskytovanými službami. Tá môže prameniť napríklad z nedostatočnej kvality práce (robenie chýb, ľahostajnosť, nedostatok skúseností), nedodržiavania zákonom stanovených termínov alebo termínov dohodnutých v zmluve o vedení účtovníctva, či problémov v komunikácii. Zo skúseností vieme, že toto sú najčastejšie dôvody vedúce k ukončeniu spolupráce.

Iniciatíva k ukončeniu spolupráce môže však smerovať aj zo strany účtovníka. Tieto situácie sa síce vyskytujú menej, ale taktiež existujú. Ide o dôvody ako napríklad skončenie činnosti (účtovník prestane vykonávať živnosť), zmena sídla účtovníka alebo podnet účtovníka (účtovník nie je spokojný so spoluprácou a dodržiavaním termínov klienta).

Keď už však padne rozhodnutie zmeniť účtovníka, čo robiť?

Najideálnejšie je zmeniť účtovníka na začiatku účtovného obdobia (začiatok kalendárneho alebo hospodárskeho roka). “Starý” účtovník si uzavrie účtovné obdobie podaním daňového priznania k dani z príjmov a “nový účtovník” nadviaže na jeho výstupy k prvému dňu nového účtovného obdobia.

Problémom však nie je nadviazať spoluprácu aj počas účtovného obdobia. Naša účtovná kancelária má skúsenosti s obidvoma možnosťami a sme na ne pripravení.

Súčasťou všetkých dokladov by mal byť odovzdávajúci a preberajúci protokol, kde je zhrnutá celá účtovná a mzdová agenda.

Pri preberaní agendy od bývalého účtovníka potrebujeme nasledovné účtovné výstupy:

Účtovná agenda:

 • Hlavná kniha analyticky
 • Kniha neuhradených záväzkov a pohľadávok
 • Inventarizáciu účtov – účty aktív a pasív, ktoré vykazujú zostatok (alebo pohyby a na účtoch)
 • Evidenčné karty dlhodobého hmotného majetku a súpis DHIM
 • Informáciu či spoločnosť používa koeficient pri DPH
 • Daňové priznanie za predchádzajúci s podrobnými informáciami o pripočítateľných a odpočítateľných položkách pri úprave základu dane.

Mzdová agenda:

 • Mzdové listy zamestnancov
 • Zostávajúca dovolenka
 • Ročné zúčtovanie preddavku na daň za predchádzajúci rok
 • Priemerný zárobok
 • Informáciu či si zamestnanci uplatňujú vyhlásenie na nezdaniteľnú časť alebo daňový bonus
 • Informáciu či sa vykonávajú zrážky zo mzdy – exekúcie
 • Zložky zamestnancov/dohodárov (registračné listy, pracovné zmluvy, dohody, prípadne rodné listy,vyhlásenia…)

Proces zmeny účtovníka vyzerá dosť zložito, no my Vám so zmenou radi pomôžeme. Z Vašej strany nám stačí odovzdať kontakt na doterajšieho účtovníka a my sa s ním dohodneme na všetkých detailoch odovzdania účtovníctva, vyžiadame si potrebné podklady k tomu, aby sme boli schopní nadviazať na účtovné stavy a celý proces vybavíme za Vás.

Účtovnú spoločnosť môže firma meniť z rôznych dôvodov a v rôznych časoch.

Najideálnejšie je zmeniť účtovníka na začiatku účtovného obdobia (začiatok kalendárneho alebo hospodárskeho roka). “Starý” účtovník si uzavrie účtovné obdobie podaním daňového priznania k dani z príjmov a “nový účtovník” nadviaže na jeho výstupy k prvému dňu nového účtovného obdobia.

Problémom však nie je nadviazať spoluprácu aj počas účtovného obdobia. Naša účtovná kancelária má skúsenosti s obidvoma možnosťami a sme na ne pripravení.

Zmena účtovníka nemusí byť žiadna veda. Obráťte sa na nás a my Vám radi pomôžeme.

Ak ste sa rozhodli pre zmenu účtovníka, ideálne je od pôvodného účtovníka vypýtať nasledovné účtovné doklady za obdobie od začiatku účtovného roka, do dátumu ukončenia spolupráce s pôvodným účtovníkom:

 • Hlavnú knihu,
 • Účtovný denník,
 • Prehľad neuhradených záväzkov,
 • Prehľad nezinkasovaných pohľadávok,
 • Knihu dlhodobého aj krátkodobého majetku a
 • inventarizáciu zostatkov účtov k poslednému dňu.

Všetky tieto doklady vygeneruje akýkoľvek účtovný program, takže by to nemal byť pre žiadneho účtovníka problém.

V takomto prípade to treba včas oznámiť novému účtovníkovi a ten si s tým už poradí sám. Je to síce o niečo komplikovanejšie, no dobrý účtovník to zvládne.

Ak ste sa rozhodli zmeniť účtovníka z akéhokoľvek dôvodu, prichádza ďalší problém v podobe dilemy ako si vybrať toho správneho. Pri výbere účtovníka už neplatí, že sa podnikatelia obracajú na účtovné firmy v najbližšom okolí. Účtovník môže byť od spoločnosti vzdialený aj stovky kilometrov a nie je to žiaden problém. V súčasnosti je trend vytvárania elektronických verzií dokumentov a preto je veľmi jednoduché ich zdieľať na diaľku rôznymi formami ako napr: email, virtuálne úložisko a pod. Osobné stretnutie stačí len pre riešenie mimoriadnych situácií, čo v neposlednom rade šetrí čas.

Aký je teda ideálny účtovník?

 • spolupracuje
 • má dobré referencie
 • rýchlo komunikuje
 • dodržiava termíny
 • má zverejnený cenník
 • podnikateľ nedostáva rozhodnutia o pokutách
 • je ochotný poradiť či asistovať pri jednaní s inštitúciami
 • navrhuje riešenia problémov
 • upozorňuje na zistené nedostatky a radí podnikateľovi s ich nápravou.

Vedenie jednoduchého účtovníctva od

0,60€

/ účtovná položka

Vedenie podvojného účtovníctva od

0,70€

/ účtovná položka

Spracovanie daňového priznania FO od

30€

/ rok

Spracovanie DP k dani z príjmov PO + ÚZ od

150€

/ rok

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte naše služby

Máme pripravené služby na mieru pre Vaše situácie.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula