+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Vyslanie zamestnancov na výkon prác do iného členského štátu EÚ

V súvislosti s vysielaním zamestnancov do zahraničia v rámci EÚ, ktoré sa v súčasnosti dosť dostáva do popredia, sa často vyskytujú problémy, najmä pokiaľ ide o správne určenie právnych nárokov vysielaných zamestnancov. V princípe vyslaným zamestnancom je taký zamestnanec, ktorý počas vymedzeného obdobia vykonáva prácu na území iného členského štátu než štát, v ktorom bežne pracuje.

Podstata vyslania zamestnanca spočíva v tom, že zamestnanec má v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v jednom členskom štáte Európskej únie, avšak počas určitej doby bude dočasne vykonávať prácu v inom členskom štáte.

Ak sa práca zamestnancom vykonáva v inom členskom štáte Európskej únie než na Slovensku, a to v prospech užívateľského zamestnávateľa sídliaceho na tomto území, ide o jeden z modelov vyslania zamestnancov, ako ho definuje smernica o vysielaní, ktorá v článku l ods. 3 rozoznáva vysielanie zamestnancov na územie členského štátu:

 • v réžii a pod vedením zamestnávateľa na základe zmluvy uzavretej medzi vysielajúcim zamestnávateľom a stranou pôsobiacou na území daného členského štátu, pre ktorú sú služby určené [písm. a)],
 • do organizácie alebo podniku v skupinovom vlastníctve [písm. b)]
 • a tiež prenájom zamestnancov zo strany dočasného zamestnávateľa alebo sprostredkovateľskej agentúry užívateľskému zamestnávateľovi na území iného členského štátu [písm. c)].

Za vyslaného zamestnanca sa v zmysle smernice považuje ten zamestnanec, ktorý počas vymedzeného obdobia vykonáva prácu na území iného členského štátu než štát, v ktorom bežne pracuje. Vyslanému zamestnancovi zabezpečuje pracovné podmienky vysielajúci zamestnávateľ, ktorý ho dočasne vysiela na výkon práce do prijímajúceho štátu a je súčasne zodpovedný, aby úroveň pracovných podmienok a podmienok zamestnávania vyslaného zamestnanca zodpovedala smernici o vysielaní.Podľa článku 3 ods. 1 smernice o vysielaní bez ohľadu na právo, ktorým sa riadia ich zamestnanecké vzťahy, musí každý členský štát zamestnancom vyslaným na jeho územie zaručiť vymedzené pracovné podmienky (tzv. tvrdé jadro smernice), platné v členskom štáte vykonávania práce a zakotvené v zákonoch, iných predpisoch alebo administratívnych opatreniach.

Vyslanie SZČO

Na osobu, ktorá obvykle pracuje ako SZČO vo vysielajúcom štáte a vykonáva podobnú činnosť v prijímajúcom štáte, sa naďalej uplatňujú právne predpisy vysielajúceho štátu pod podmienkou, že predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov.

Podmienka obvyklej činnosti znamená, že osoba obvykle vykonáva podstatnú časť činnosti na území vysielajúceho štátu, konkrétne určitý čas pred vyslaním, spĺňa všetky požiadavky potrebné na výkon jej činnosti vo vysielajúcom štáte a naďalej tam má prostriedky umožňujúce výkon činnosti aj po svojom návrate. V súvislosti s podmienkou výkonu činnosti určitý čas pred vyslaním sa považuje za dostatočné splnenie obdobie aspoň dvoch mesiacov, kratšie obdobie si vyžaduje individuálne posúdenie.

Chcete zistiť či spĺňate podmienku vyslania? Overte si to u nás.

V tomto prípade zamestnanec alebo SZČO požiada žiadosťou o určenie uplatniteľnej legislatívy, a to pobočku Sociálnej poisťovne v Bratislave.

Živnostník, ale aj zamestnanec môže mať vyslanie maximálne 2 roky a potom ostáva 2 mesiace na Slovenku. Ak SZČO požiada po 2 mesiacoch znova o PDA1 musí preukázať ekonomickú činnosť, ktorú počas dvoch mesiacov vykonával na Slovensku.

Ošetrenie či operáciu poskytne príslušná nemocnica až po preukázaní sa platnou PDA1. Preto je potrebné nezabudnúť si ju vždy zobrať so sebou.

Vypracovanie PDA1
od

20€

/ hodina

Storno PDA1
od

20€

/ hodina

Žiadosť o určenie legislatívy od

20€

/ hodina

Poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte naše služby

Máme pripravené služby na mieru pre Vaše situácie.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula