+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Chcete prijať do zamestnania nového zamestnanca a neviete ako na to?

Zamestnávateľ má možnosť si vybrať z viacerých foriem zamestnania. Rozdeliť ich môžeme na 2 základné skupiny – pracovné pomery a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ak zamestnávateľ prijme fyzickú osobu do pracovného pomeru, je potrebné, aby urobil 3 dôležité kroky:

 1. Založiť pracovný pomer:

Pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o brigádnickej práci študentov sú možnosti, ktoré nám zákonník práce ponúka. Pracovný pomer musí byť podpísaný pred dohodnutým dňom nástupu do práce alebo najneskôr v deň nástupu do práce.

 1. Registrácia zamestnávateľa:

Prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu zamestnávateľa, ktorý je povinný byť prihlásený deň pred prihlásením zamestnanca a  prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov do príslušných zdravotných poisťovní, kde sú poistení zamestnanci (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, UNION zdravotná poisťovňa),

 1. Registrácia  zamestnanca:

Prostredníctvom registračného listu zamestnanca je potrebné prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne, kde je zamestnanec zdravotne poistený.

Každá pracovná zmluva musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

 • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma spolu s jeho stručnou charakteristikou ,
 • miesto výkonu práce,
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky, výplatný termín ,
 • pracovný čas,
 • dĺžka výpovednej doby,

Zamestnanec okrem pracovnej zmluvy DoPČ alebo DoBPš dostane aj vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Vyhlásenie môže podpísať zamestnanec ak si ho neuplatňuje u iného zamestnávateľa zároveň. Daňový bonus na deti si môže zamestnanec uplatniť vtedy ak deti nedosahujú viac ako 25 rokov. K tomu sú potrebné rodné listy detí.

Zaujímavosti:

Zamestnanec môže pracovať ak dosiahol 10 ročnú povinnú školskú dochádzku. Pri dohode o brigádnickej práci študentov môže pracovať zamestnanec, ktorý navštevuje denné štúdium. K tomu je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu. Pri dohode o pracovnej činnosti môže pracovať zamestnanec len 40 dní ročne ak je evidovaný na úrade práce.

Novinky:

Od 01. 01. 2018 sa za nelegálne zamestnávanie považuje nesplnenie prihlasovacej povinnosti až po uplynutí 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca. Pozor, to však neznamená, že zamestnávateľ má na prihlásenie zamestnanca 7 dní, lehota v zákone o sociálnom poistení sa nemení. Len pre účely nelegálneho zamestnávania – ak zamestnávateľ dodatočne do siedmich dní sám prihlási zamestnanca, bez zistenia nesplnenia tejto povinnosti kontrolnými orgánmi, nedopúšťa sa nelegálneho zamestnávania. Ak však v lehote týchto 7 dní príde kontrola, podľa novely zákona pôjde o nelegálne zamestnávanie

Chcete vedieť viac o povinnostiach spojených so zamestnávaním zamestnancov? Neviete si vybrať vhodnú formu zamestnania? Potrebujete dostávať aktuálne novinky? Náš tím odborníkov je Vám k dispozícii.

Zamestnávateľ má možnosť si vybrať z viacerých foriem zamestnania. Uvádzame ich základnú charakteristiku:

Pracovný pomer

Pracovný pomer je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom založený na základe písomnej pracovnej zmluvy.

Pracovný pomer na dobu neurčitú

O pracovnom pomere na dobu neurčitú hovoríme vtedy, keď v pracovnej zmluve nie je určená doba jeho trvania alebo ak neboli splnené podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú.

Pracovný pomer na dobu určitú

Pracovný pomer na dobu určitú možno najdlhšie dohodnúť na dva roky a opätovne ho predĺžiť najviac dvakrát v rámci dvoch rokov.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer aj na kratší čas ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas. Rozsah pracovného času je na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, napr. polovičný úväzok.

Delené pracovné miesto

Delené pracovné miesto je forma pracovného pomeru na kratší pracovný čas, kde si zamestnanci pripadajúci na jednu pracovnú pozíciu rozvrhnú pracovný čas, ktorý na ňu pripadá.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru sa smú uzatvárať iba na dobu určitú, a to maximálne na 12 mesiacov. Dohody musia byť uzatvorené písomne, inak sú neplatné.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Tento druh dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov. Počet odpracovaných hodín študenta nesmie presiahnuť v priemere 20 hodín za týždeň, t. j. 80 hodín za mesiac. Povinnosťou študenta je odovzdať zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy.

Dohoda o pracovnej činnosti

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila dohodu o pracovnej činnosti so svojím zamestnávateľom nesmie odpracovať viac ako 10 hodín týždenne (nie v priemere ako je to u dohody o brigádnickej práci študentov).

Dohoda o vykonaní práce

Tento druh dohody sa uzatvára medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou len na prácu, ktorá nepresiahne 350 hodín v kalendárnom roku.

Neviete si vybrať, resp. potrebujete poradiť? Tím našich odborníkov je tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať.

Ak prijímate nového zamestnanca musíte podstúpiť nasledovnú registráciu:

1. do Sociálnej poisťovne:

 1. registrácia zamestnanca – jeden deň pred prijatím do pracovného pomeru,
 2. registrácia zamestnávateľa – musíte sa zaregistrovať ako platiteľ poistného za zamestnanca, dostanete pridelené IČZ (identifikačné číslo zamestnávateľa), ktoré bude treba používať pri platení odvodov.

2. do zdravotnej poisťovne:

 1. registrácia zamestnanca – do 8 dní
 2. registrácia zamestnávateľa ako platiteľa poistného za zamestnanca

3. na daňovom úrade:

 • registruje sa iba zamestnávateľ za platiteľa dane z príjmu zo závislej činnosti

Áno. Cudzinec však musí splniť dve podmienky, aby ho náš zamestnávateľ mohol zamestnať. Musí mať povolený prechodný pobyt a povolenie na zamestnanie.

Povolenie na prechodný pobyt udeľuje polícia – zvyčajne najviac na jeden rok. Účelom prechodného pobytu môže byť podnikanie, zamestnanie (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o brigádnickej práci študentov), prípadne štúdium a iné účely.

Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad práce. O povolenie na zamestnanie je potrebné požiadať ešte pred príchodom na Slovensko – vo vlastnom mene alebo prostredníctvom budúceho zamestnávateľa.

Povolenie na zamestnanie môže úrad práce udeliť cudzincovi vtedy, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť iným uchádzačom, ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných. Môže teda nastať situácia, že kvalifikovaný zamestnanec zo zahraničia, ktorého má firma záujem zamestnať, nedostane povolenie.

Spracovanie mzdy zamestnanca od

10€

/ mesačne na osobu

Registrácia zamestnávateľa do SP, ZP a DÚ

zadarmo

súčasť ceny služby

Registrácia zamestnanca do SP a ZP

zadarmo

súčasť ceny služby

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte naše služby

Máme pripravené služby na mieru pre Vaše situácie.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula