+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Dôležité čísla roku 2019

S rokom 2019 došlo k veľkým zmenám na strane zamestnávateľov, ale aj zamestnancov. Strácate sa v tom? Nevadí! My Vám prinášame prehľad dôležitých čísel v roku 2019.

Minimálna mzda

Od januára 2019 sa zvýšila minimálna mzda na 520 eur zo sumy 480 eur. Minimálny hodinový zárobok zamestnanca teda predstavuje 2,989 eura.

Mzdové zvýhodnenia

  • za prácu v sobotu – patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje 1,4945 eura
  • za prácu v nedeľu – patrí zamestnancovi taktiež mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100% minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje 2,989 eura
  • za nočnú prácu – má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej 40% minimálnej mzdy = 1,1956 eura. Avšak ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu, patrí mu mzdový zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje 1,495 eura

Priemerná mzda

Priemerná mesačná mzda v Slovenskom hospodárstve predstavuje 954 eur, od tejto sumy závisia napríklad minimálne odvody živnostníkov.

Trinásty plat

  • nie je oslobodený od sociálnych odvodov
  • je oslobodení od dane z príjmov do výšky 500 eur
  • je oslobodení od zdravotných odvodov do výšky 500 eur

Štrnásty plat

  • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
  • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur
  • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur

Životné minimum

Mesačné životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby predstavovalo 205,07 eura. Od 01. 07. 2019 došlo k zvýšeniu životného minima na 210,20 eura. Mesačné životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu je 146,64 eura, mesačné životné minimum na dieťa je 95,96 eura.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok od 1. januára 2019 je 220,70 eura. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa.

Prídavok na dieťa

Mesačný príspevok na dieťa predstavuje 24,34 eura. Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára. Mesačný príplatok k prídavku na dieťa je 11,41 eura.

Rekreačné poukážky

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný prispievať na rekreáciu 55% výdavkov na rekreáciu, najviac však do sumy 275 eur za rok. Ak zamestnanec pracuje na polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne do výšky 137,50 eura za rok.

Výška paušálnych výdavkov

60 % – maximálne 20-tisíc ročne, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

Daňový bonus

Na jedno dieťa mesačne predstavuje daňový bonus 22,17 eura. Za celý rok je to suma 266,04 eura na jedno dieťa. 44,34 eura – dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa platí od apríla 2019 ak vyživované dieťa nedovršilo 6 rokov veku. Hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy, t. j. 3 120 eur.

Neviete si s niečím poradiť? Kontaktujte nás.