+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Mladomanželská pôžička je späť!

Plánujete so svojim partnerom svadbu a radi by ste sa usadili? Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) po niekoľko-ročnej odmlke opäť ponúka mladomanželom pôžičky, ktoré by im mali pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. Je to však také jednoduché?

Zmena zákona o ŠFRB

Tento tak trochu marketingový názov “mladomanželská pôžička,” sa do povedomia verejnosti dostal ešte za čias socializmu, kedy boli nevratné mladomanželské pôžičky veľmi populárne.

Súčasná novela zákona priniesla tri zmeny:

 • doplnenie šiesteho úverového programu “Podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome”
 • ponuka zvýhodnených úverových podmienok pre mladomanželov
 • financovanie kúpy bytu alebo bytu v rodinnom dome, ktorý je starší ako 3 roky.

Kto môže požiadať o mladomanželskú pôžičku?

O mladomanželskú pôžičku môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň, kedy podali žiadosť, nepresiahol 35 rokov (týka sa to každého z manželov). Je dôležité vedieť, že žiadosť je možné podať len do roka od uzatvorenia manželstva. Interval podania žiadosti je od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka formou listu na príslušnom mestskom úrade okresu, v ktorom sa financovanie nehnuteľnosti realizuje. Ako pri klasickej hypotéke, tak aj pri mladomanželskej pôžičke žiadateľ ručí svojou nehnuteľnosťou.

Typy financovania

ŠFRB od 1. júla 2019 ponúka tieto typy financovania:

 • obnova bytovej budovy
 • obstaranie rodinného domu a bytu pre fyzické osoby
 • stavebné úpravy bytu v rodinnom alebo bytovom dome
 • výstavba a kúpa nájomných bytov
 • technická vybavenosť a kúpa pozemku k nájomným bytom
 • výstavba a obnova zariadenia sociálnych služieb

Výška mladomanželskej pôžičky

Pri všetkých typoch financovania platí, že:

 • časť úveru do 15 000 € sa poskytuje na obdobie maximálne 15 rokov, pričom úroková sadzba predstavuje 1%
 • časť úveru nad 15 000 € sa poskytuje na obdobie maximálne 20 rokov, pričom úroková sadzba predstavuje 2%.

Oplatí sa?

Mladomanželská pôžička má mnoho výhod. Jednou z nich je, že úroková sadzba je fixovaná počas celej doby splatnosti úveru. Ďalšou výhodou je, že ak sa vám počas doby splácania narodí dieťa, ktoré sa následne dožije jedného roku života v spoločnej domácnosti, štát vám odpustí 2000 € zo sumy úveru. Celkovo vám môže štát odpustiť maximálne 6000 €, teda za tri deti, ktoré by sa narodili počas splácania pôžičky.

Nevýhody mladomanželskej pôžičky

Okrem výhod má mladomanželská pôžička aj zopár slabých stránok. Nestačí len splniť vopred stanovené podmienky ako je to u bankových úverov. To či pôžičku dostanete závisí aj od počtu žiadateľov a množstva štátom pridelených financií. Pôjde jednoznačne aj o administratívne náročnejší proces a čakacia doba bude pravdepodobne niekoľko týždňov. Ďalšou nevýhodou je, že podlahová plocha rodinného domu môže byť maximálne 120 m² a v prípade bytu 80 m².

Ak máte nárok na mladomanželskú pôžičku a finančná úspora by vám prišla vhod, neváhajte o ňu požiadať. A nás neváhajte kontaktovať v prípade ďalších otázok.