+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Novela Zákonníka práce a jej aplikácia v praxi

Novela Zákonníka práce, ktorá vstúpi do platnosti 1. Mája 2018 zavádza viacero noviniek v oblasti zamestnávania, okrem príplatkov za prácu a úľav pri trinástych, resp. štrnástych platoch aj ďalšiu povinnosť pre zamestnávateľov, a to povinnosť zverejniť ponúkanú mzdu v pracovných inzerátoch.
 
Práca cez sviatky
 
Za prácu vo sviatok bude zamestnancovi od mája 2018 patriť dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku.
 
Náhradné voľno
 
Zamestnávateľ sa namiesto mzdového zvýhodnenia môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok. Po novom musí byť zamestnancovi náhradné voľno poskytnuté najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca za sviatok vykonaná. Ak sa tak nestane, prináleží zamestnancovi mzdové zvýhodnenie.
 
Nočná práca
 
Od 1. Mája 2018 bude popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy za hodinu, čo činí 0,8277 €. Od 1. Mája 2019 sa zvýši suma mzdového zvýhodnenia na najmenej 40% minimálnej mzdy za hodinu.
 
Práca v sobotu a nedeľu
 
Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a nedeľu sú nasledovné:
  • práca v sobotu : 25% minimálnej mzdy v eurách na hodinu (od 1. Mája 2019 50%),
  • práca v nedeľu : 50 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu (od 1. Mája 2019 100%).
Novinky pri práci na dohodu
 
S účinnosťou od 1. Mája 2018 je nárok na zvýšenie odmeny za prácu vo sviatok aj pri práci na dohodu, a to najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu. Rovnako platí nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu cez víkend, za nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie za sťažený výkon práce.
 
Uvádzanie mzdy pri inzercii zamestnania
 
Od mája 2018 bude mať zamestnávateľ povinnosť uvádzať v uverejnených pracovných ponukách sumu základnej zložky mzdy, ktorú nemôže následne dohodnúť s prijatým kandidátom na nižšej úrovni, ako bola uvedená v inzeráte k danej pozícii.
 
Trinásty a štrnásty plat
 
V §118 Zákonníku práce boli zadefinované nové oficiálne termíny:
  • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniektrinásty plat, ktorý sa vypláca v mesiaci jún príslušného roka,
  • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti vianočných sviatkovštrnásty plat, ktorý sa vypláca v mesiaci december príslušného roka. Zákon definuje toto peňažne plnenie ako dobrovoľnú formu odmeny zamestnanca. Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov však budú musieť byť splnené viaceré podmienky.