+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Obchodné meno firmy. Ako si zvoliť to správne?

Mnoho začínajúcich podnikateľov má problém s výberom obchodného mena (názvu firmy) pre svoju firmu. Na prvý pohľad sa to zdá byť jednoduché, no opak je pravdou. Ako si správne zvoliť obchodné meno aby zodpovedalo zákonným požiadavkám a mnoho ďalšieho sa dočítate nižšie.

Výber obchodného mena

Ak chcete začať podnikať je dôležité, aby ste si v prvom prípade dôkladne premysleli v čom budete podnikať a akou formou. Dôležitým krokom je určite aj výber obchodného mena pre vašu firmu, ktoré vás bude reprezentovať a pod ktorým budete vykonávať svoju činnosť.

Každé obchodné meno musí spĺňať 4 zásady:

 • pravdivosť – obchodné meno by malo predstavovať pravdivý obraz o podnikateľovi a jeho činnosti
 • nezameniteľnosť – to znamená, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné, či už v písanej forme alebo foneticky, s obchodným menom iného subjektu. Rovnako nesmie vyvolávať klamlivú predstavu o podnikateľovi či o predmete jeho podnikateľskej činnosti.
 • úplnosť – v prípade fyzickej osoby je nutné používať meno a priezvisko v nezmenenej podobe, v prípade právnickej osoby je povinné použiť dodatok obchodného mena, ktorý označuje právnu formu. Ak sa spoločnosť nachádza v konkurze alebo likvidácii, je nutné tieto skutočnosti uviesť v obchodnom mene ako dodatok.
 • jednotnosť – to znamená, že podnikateľ môže používať len jedno obchodné meno, a to len v takej podobe, v akej je zaevidované v príslušnom registri.

Všetky tieto zásady sú legislatívne zakotvené v Obchodnom zákonníku, a platia pre každého podnikateľa pri tvorbe obchodného mena, teda názvu firmy.

Vlastnosti, ktoré by malo mať obchodné meno

Pri výbere obchodného mena treba zvážiť rôzne faktory, ktoré vplývajú na tvorbu obchodného mena:

 • činnosť podnikania – jedna alebo viac činností,
 • doba existencie firmy,
 • účel podnikania,
 • budovanie firmy za účelom budúceho predaja,
 • možnosť vybudovania rodinného holdingu.

Obchodný názov firmy by mal byť:

 • ľahko zapamätateľný,
 • jednoduchý,
 • originálny,
 • neutrálny,
 • slovenský názov (vhodná voľba pri podnikaní na Slovensku),
 • dobre vysloviteľný (ak ide o anglický resp. inojazyčný názov).

Obchodné meno fyzickej osoby

Podľa Obchodného zákonníka tvorí obchodné meno fyzickej osoby jej meno a priezvisko. Pri tvorbe obchodného mena rozlišujeme fyzické osoby na:

 • živnostníci – ich obchodné meno pozostáva z mena a priezviska, no zároveň ho môžu doplniť o dodatok, ktorý je vo väčšine prípadov dobrovoľný.
 • skupina regulovaných slobodných povolaní (architekt, advokát a pod.) – pri tvorbe obchodného mena je potrebné brať do úvahy špecifické požiadavky zákona, ktorý upravuje výkon konkrétneho povolania.

Obchodné meno právnickej osoby

Obchodné meno právnickej osoby, teda obchodnej spoločnosti, obsahuje vždy dodatok, ktorý označuje právnu formu danej spoločnosti (s.r.o., v.o.s.) a je zapísané v obchodnom registri. Pri občianskych združeniach alebo nadáciách je obchodným menom názov, pod ktorým bola táto spoločnosť založená.

Ak potrebujete pomôcť pri výbere obchodného mena resp. jeho zmene v obchodnom registri neváhajte kontaktovať našich odborníkov. Sme Vám vždy k dispozícii.

Trackback von deiner Website.