+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Veľké zmeny pre živnostníkov! Ako štát upravil podmienky pre biznis?

Uvedené zmeny živnostenského zákona by mali všetkým živnostníkom zjednodušiť podnikanie. Od 1. augusta 2021 sa znížil počet remeselných živností, skrátili či rušili sa lehoty a znížili pokuty. V nasledujúcom článku vám prinášame prehľad zmien.

Jedným z cieľov predkladaného návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ – zjednodušenie živnostenského podnikania odbúraním neprimeranej administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb. Je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ktoré si vedia samé zistiť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Účinnosť novely bola pôvodne navrhnutá na 1. júla 2021, avšak vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu (medziobdobie medzi platnosťou a účinnosťou novely) sa posunula až na 1. augusta 2021. 

 

Viac sa potešia budúci podnikatelia

Zmeny v živnostenskom zákone by mali viac oceniť ľudia, ktorí si živnosť ešte len otvoria. Tých napríklad čaká viac času na ohlásenie prevádzky. Budú tak musieť urobiť do 15 dní od jej zriadenia. V minulosti im to legislatíva kázala urobiť hneď. Noví živnostníci tiež nemusia nahlasovať štátu údaje, ktoré už boli v minulosti nahlásené.

Novinkou sú aj miernejšie podmienky pre získanie remeselných a viazaných živností. Súčasný živnostník môže zase oceniť zníženie hranice pokút a voľné lehoty na pozastavenie živnosti. 

Čo sa zmení v živnostenskom podnikaní?

1. Živnosť sa preruší na ľubovoľné obdobie

Jednou z najzásadnejších zmien pre živnostníkov je pozastavenie živnosti. Po novom môžu podnikanie prerušiť na akékoľvek obdobie. Môže to pokojne trvať aj niekoľko rokov. Pozastavenie živnosti zároveň platí v deň nasledujúci po tom dni, v ktorom ho živnostník nahlási.

2. Jedenkrát a dosť

Živnostenský úrad už pri ohlásení živnosti nepožaduje údaje, ktoré sú potrebné na zistenie živnostníkovej bezúhonnosti. Ide o údaje ako napríklad miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, či pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko. Týmto sa uplatní pravidlo jedenkrát a dosť, aby podnikateľ nemusel opakovane predkladať dokumenty.

3. Už netreba súhlas komory

Pri takzvanom odpustení prekážky prevádzkovania živnosti museli podnikatelia žiadať o vyjadrenie aj Slovenskú živnostenskú komoru (SZK). Táto povinnosť sa od augusta zrušila. Živnostenský úrad ich tak môže po novom odpustiť bez vyjadrenia SZK.

4. Stačí zodpovedný zástupca

Živnostníci sa dočkali menej byrokracie pri oznamovaní o konci funkcie zodpovedného zástupcu. Od augusta môže koniec svojej funkcie oznámiť živnostenskému úradu aj samotný zástupca, no musí o tom živnostníka vopred písomne informovať. Podľa starých pravidiel to musel robiť vždy živnostník do 15 dní od zmeny.

5. Nová prevádzkareň

Živnostníci majú od augusta aj viac času na oznámenie svojej prevádzkarne. Nahlásiť ju musia do 15 dní od jej zriadenia. Podľa starých pravidiel to museli urobiť ešte v ten istý deň, keď bola zriadená.

6. Menej praxe

Rezort vnútra v novele poľavil aj z nárokov na odbornú spôsobilosť pri remeselných živnostiach. Podnikatelia svoju odbornosť dokazujú výučným listom alebo iným dokladom, ako je napríklad maturita či diplom. Živnostník-remeselník musí predkladať vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, diplom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore alebo iný doklad. Okrem toho sa však predkladá aj potvrdenie o praxi. Po novom mu bude k daným dokladom stačiť šesťmesačná prax v danom odbore a ročná v príbuznom odbore.

Keď živnostník bude predkladať doklad o ukončení najmenej strednej školy, bude musieť dokázať aj ročnú prax v danom odbore a dvojročnú v príbuznom odbore. Predtým to boli dva roky v odbore a tri roky v príbuznom odbore.