+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zmena stravného od 1.6.2018

Dňa 16. mája 2018 bolo schválené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2018 menia sumy stravného pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty.

Sumy stravného sa pri tuzemských pracovných cestách menia nasledovne:

  • 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 7,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 10,90 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zvýšenie stravného ovplyvní aj iné veličiny, ktoré sa odvíjajú od súm stravného stanoveného pre tuzemské pracovné cesty, a to:

  • hodnotu stravných lístkov,
  • hodnotu povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie,
  • hodnotu výdavkov na stravné, ktoré si môže dať živnostník do daňových výdavkov.

Hodnota stravného lístka musí predstavovať podľa Zákonníka práce najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od júna 2018 bude teda minimálna hodnota stravných lístkov vo výške 3,60 €.

Zvýšením hodnoty stravného pre tuzemské pracovné cesty sa mení aj maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca bude od júna 2018 vo výške 2,64 €.

Čo sa týka samostatne zárobkovo činných osôb, tie si budú môcť od 1. júna 2018 zahrnúť do daňových výdavkov stravné v maximálnej hodnote 4,80 € za každý jeden odpracovaný deň.