+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zmeny platné od 1. mája 2019

V našom blogu sme Vám už priniesli článok o niektorých zmenách, ktoré nastali od 1. januára 2019. Teraz ho dopĺňame o nové zmeny, ktoré budú platné od 1.5. 2019.

Príplatok za prácu cez sviatok

Podľa §122 Zákonníka práce je príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca. V prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, tak príplatok za prácu vo sviatok bude vo výške 2,989 eur/hodinu.
V prípade zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, výška príplatku za prácu vo sviatok je najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 2,989 eur.

Čo v prípade, že sviatok a víkend sú v rovnaký deň?

Ak sviatok pripadne na sobotu či nedeľu, dochádza k súbehu príplatkov. Rovnako je tomu aj v prípade nočnej práce počas víkendu či sviatku. Čo z toho vyplýva v praxi? Okrem príplatku za prácu v nedeľu majú zamestnanci nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok a teda si môžu v daný deň privyrobiť niekoľkonásobok svojej mzdy. V roku 2019 sa to týka len štyroch konkrétnych dní, ktoré pripadajú na nedeľu a sú to tieto dni: 6. januára, 1. septembra, 15. septembra a 17. novembra.

Príplatky za nočnú prácu a prácu cez víkend

Novelou Zákonníka práce boli zvýšené príplatky za nočnú prácu, prácu cez sviatky a víkendy s účinnosťou od 1.5.2018. Prvá fáza zvyšovania je účinná od 1. januára 2019, druhá fáza zvyšovania príplatkov nastane od 1.5.2019. V máji 2019 dôjde k zvýšeniu týchto príplatkov:

Príplatok za prácu v sobotu:

  • od 1.1.2019: 25 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • od 1.5.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje 1,49 eura navyše za každú odpracovanú hodinu.

Príplatok za prácu v nedeľu:

  • od 1.1.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • od 1.5.2019: 100 % minimálnej mzdy za hodinu a teda zamestnanec si môže za každú odpracovanú hodinu prilepšiť o 2,99 eura.

Príplatok za nočnú prácu

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Za prácu v tomto časovom intervale patrí zamestnancovi s účinnosťou od 1. mája 2019 okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu podľa § 123 Zákonníka práce.

  • Od 1.1.2019: 30 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. príplatok vo výške 0,897 eur, v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 35 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 1,046 eur,
  • od 1.5.2019: 40 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. príplatok vo výške 1,196 eur, v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 1,495 eur.

Uvedené príplatky sa týkajú zamestnancov v pracovnom pomere, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Ak máte nejasnosti, kontaktujte nás, prvá konzultácia je zadarmo. Radi Vám poradíme a pomôžeme.