Odklad platenia dane bude ma miernejšie podmienky

Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Dostupnejšia bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach.Týka sa to všetkých daní, či už dane z nehnuteľnosti, DPH alebo dani z príjmov.

Vďaka odkladu bude jednoduchšie žiadať o Prvú pomoc

Dlžníci mali aj doteraz možnosť žiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností, ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 eur, či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. 

Pre pandémiu koronavírusu sa však situácia mnohých občanov skomplikovala. Zjemnením týchto podmienok chce finančná správa vyjsť v ústrety tým, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí.

V okamihu, keď finančná správa povolí odklad platenia dane, bude sa na nich hľadieť ako na subjekty bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj Prvú pomoc. 

Podmienkou jej získania je totiž neexistencia nedoplatkov na dani z príjmov. Ľudia majú dve možnosti ako túto podmienku splniť. 

Buď požiadajú o odklad platenia dane, alebo o zaplatenie dane v splátkach.

Nová výška úroku z odkladu

Dôležité tiež je, že sa zníži aj úrok z odkladu, ktorý sa vyrubuje za dobu povoleného odkladu  alebo splátok. 

Namiesto 10 % bude po novom úrok len vo výške 3 %.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Trackback von deiner Website.