+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Odklad platenia dane bude ma miernejšie podmienky

Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Dostupnejšia bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach.Týka sa to všetkých daní, či už dane z nehnuteľnosti, DPH alebo dani z príjmov.

Vďaka odkladu bude jednoduchšie žiadať o Prvú pomoc

Dlžníci mali aj doteraz možnosť žiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností, ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 eur, či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. 

Pre pandémiu koronavírusu sa však situácia mnohých občanov skomplikovala. Zjemnením týchto podmienok chce finančná správa vyjsť v ústrety tým, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí.

V okamihu, keď finančná správa povolí odklad platenia dane, bude sa na nich hľadieť ako na subjekty bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj Prvú pomoc. 

Podmienkou jej získania je totiž neexistencia nedoplatkov na dani z príjmov. Ľudia majú dve možnosti ako túto podmienku splniť. 

Buď požiadajú o odklad platenia dane, alebo o zaplatenie dane v splátkach.

Nová výška úroku z odkladu

Dôležité tiež je, že sa zníži aj úrok z odkladu, ktorý sa vyrubuje za dobu povoleného odkladu  alebo splátok. 

Namiesto 10 % bude po novom úrok len vo výške 3 %.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Trackback von deiner Website.