+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zmeny, ktoré prináša zavedenie systému e-kasa?

Od 1. apríla 2019 sa musia podnikatelia zapojiť do systému eKasa. Čo to vlastne systém eKasa je, aké výhody a nevýhody z neho vyplývajú si prečítajte v nasledujúcom blogovom článku.

Aké zmeny prináša zavedenie systému eKasa pre podnikateľov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) sa postupne do praxe implementuje systém eKasa. Bude sa týkať používania registračných pokladníc podnikateľov, ktorí tržby za tovar alebo služby prijímajú v hotovosti. Systém eKasa sa bude do praxe zavádzať postupne v niekoľkých fázach, pričom od 1. júla 2019 už budú musieť byť všetci podnikatelia do neho zapojení.

Koho sa týka novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa týka:

  • podnikateľov, ktorí sú v zmysle tohto zákona povinný evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v registračnej pokladnici,
  • dovozcov a distribútorov registračných pokladníc.

Od kedy je povinnosť on-line pripojenia registračnej pokladnice na portál finančnej správy?

V prípade podnikateľa, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu. Tento podnikateľ je povinný túto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019.

Novovzniknuté podnikateľské subjekty budú povinné používať pokladnicu e-kasa od 1. apríla 2019.

eKasa spojí cez internet každú pokladnicu s Finančnou správou SR

Najväčšou zmenou eKasa systému je to, že od jeho úplného zavedenia do praxe bude musieť byť každá registračná pokladnica cez internet prepojená so systémami Finančnej správy Slovenskej republiky. Nové pokladnice, ktoré budú musieť podnikatelia najneskôr od 1. júla 2019 používať, sa budú nazývať eKasa klient pokladnice a bude môcť ísť len o on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Internetové prepojenie registračných pokladníc s databázami a systémami finančnej správy bude mať svoje opodstatnenie.

Informácie, ktoré bude poskytovať e-kasa budú finančnej správe slúžiť na jediný cieľ – boj proti daňovým podvodom. Keďže finančná správa bude vedieť vytvárať zo získaných dát z vašej pokladnice rôzne analýzy, umožní jej to pomerne včas identifikovať rôzne anomálie.

Prechod na systém eKasa

Prechod bude pre podnikateľov znamenať zvýšené náklady spojené s prerobením elektronickej registračnej pokladnice na on-line registračnú pokladnicu alebo s kúpou úplne novej on-line registračnej pokladnice a pre niektorých aj zavedenie internetu do prevádzky.

Okrem toho budú pre podnikateľov z eKasa systému plynúť aj mnohé výhody.

  • Po prechode na eKasa systém už podnikatelia s on-line registračnými pokladnicami nebudú povinní vyhotovovať denné uzávierky.
  • Po prechode na on-line registračnú pokladnicu kompatibilnú s eKasa systémom už podnikatelia nemajú povinnosť viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice a zapisovať do nej rôzne údaje.
  • S pokladnicou eKasa klient podnikateľ už nebude potrebovať služby servisnej organizácie. Jediná situácia, kedy si bude musieť podnikateľ objednať služby servisnej organizácie, bude porucha on-line registračnej pokladnice.
  • Zavedením eKasa systému tak podnikatelia ušetria na nákladoch spojených so službami servisnej organizácie.
  • Veľkou inováciou eKasa systému je aj možnosť vyhotovovania elektronických pokladničných bločkov. Po úplnom zavedení eKasa systému tak pokladničné doklady budú môcť mať dve formy – písomnú a elektronickú. Obe z týchto foriem budú rovnocenné na daňové, reklamačné a iné účely.

 

Ak chcete vedieť takéto a podobné novinky ako prví, prihláste sa na odber nášho newslettra.