+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Ako platiť preddavky v čase pandémie

Podali ste daňové priznanie k dani z príjmov ku koncu marca 2020 alebo neskôr a neviete, ako platiť preddavky na daň z príjmov v období pandémie? Prinášame prehľad v článku. S účinnosťou od 25.4.2020 bola schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „lex korona“), ktorou bol schválený odklad platby preddavkov na daň z príjmov.

Koho sa týka odklad platby preddavkov na daň z príjmov?

Odklad platby preddavkov na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa podľa § 24a lex korona neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 %. Daňovníci budú pokles tržby o najmenej 40 % porovnávať s tržbami rovnakého obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka (príslušný kalendárny mesiac alebo štvrťrok roku 2019 s príslušným kalendárnom mesiacom alebo štvrťrokom roku 2020). Viac informácií nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu

Od kedy platí odklad platby preddavkov na daň z príjmov?

Daňovníci prvýkrát nemusia platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné v mesiaci máj 2020, ak splnili ustanovené podmienky. Platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné v mesiaci máj 2020 a neskôr (až do mesiaca po skončení obdobia pandémie) nemusí napr. platiť za:
  • mesiac máj 2020 ten daňovník, ak jeho tržby za mesiac apríl 2020 poklesli o najmenej 40 % v porovnaní s tržbami dosiahnutými za mesiac apríl 2019,
  • druhý štvrťrok 2020 ten daňovník, ak jeho tržby za prvý štvrťrok 2020 poklesli o najmenej 40 % v porovnaní s tržbami dosiahnutými za prvý štvrťrok 2019.
  Upozorňujeme, že daňovník, ktorý chce využiť neplatenie preddavkov na daň z príjmov, tak môže urobiť, len ak predloží správcovi dane (daňovému úradu) čestné vyhlásenie o poklese tržieb o najmenej 40 %.

Čo ak nespĺňa daňovník podmienky na odklad platby preddavkov na daň?

V prípade, ak daňovníkovi nepoklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, môže stále požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak, a to podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Správca dane následne určí výšku preddavkov na daň z príjmov pre jednotlivého daňovníka. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. Náš tím špičkových odborníkov Vám rád pomôže.