+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Mení sa doba pozastavenia živnosti od 1.7.2021

V prípade, že sa vám v podnikaní nedarí a premýšľate nad jeho ukončením, nemusíte živnosť hneď rušiť. Je možné ju na určitý čas pozastaviť. Táto doba pozastavenia sa od 1.7.2021 mení. Viac o pozastavení živnostenského oprávnenia sa dozviete v našom článku.

 

Pozastavenie živnosti znamená, že živnostník sa rozhodne dočasne prestať podnikať. Tým pádom sa za ten čas nepovažuje za podnikateľa. Živnosť je možné pozastaviť kedykoľvek a bez udania akéhokoľvek dôvodu.

 

Na aké časové obdobie je možné pozastaviť živnosť?

Podľa živnostenského zákona pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako 6 mesiacov, ale zároveň dlhšie ako 4 roky. Po novom novela živnostenského zákona vo všeobecnosti upravuje minimálnu a maximálnu dobu prerušenia živnosti a to nasledovne: 

  • minimálna doba pozastavenia živnosti sa skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac,
  • maximálna doba pozastavenia živnosti sa predlžuje z troch rokov na štyri roky.  

Túto zmenu schválil parlament na júnovej schôdzi a je platná od 1.7.2021, vďaka čomu sa inštitút stáva flexibilnejším a predpokladá sa, že bude v praxi častejšie využívaný. 

 

Rozhodli ste sa pozastaviť svoju živnosť? Čo potrebujete vedieť. 

Pozastavenie živnosti môžete ako fyzická osoba vykonať osobne alebo online. Pri pozastavení živnosti osobne je potrebné navštíviť miestne príslušný okresný úrad a zaplatiť poplatok 4 €. Ako sa ako živnostník rozhodnete pozastaviť živnosť online, môžete tak spraviť prostredníctvom webovej stránky slovensko.sk. V takomto prípade je potrebné zaplatiť poplatok 2 € a osobná návšteva úradu nie je potrebná. 

Pozastavenie živnostenského oprávnenia je účinné dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený iný dátum, tak týmto dňom. 

 

Aké sú vaše povinnosti pri pozastavení živnosti? 

Zdravotnej poisťovni a daňovému úradu pozastavenie živnosti oznamovať nemusíte, to za vás spraví živnostenský úrad. Ak ste si ako živnostník platili sociálne poistenie, je pre vás povinnosťou oznámiť pozastavenie živnosti sociálnej poisťovni. Sociálnej poisťovni to nie ste povinný oznámiť len v tom prípade, že ste si sociálne odvody neplatili. 

 

Aké výhody má pozastavenie živnostenského oprávnenia?

Ak sa ako živnostník neviete rozhodnúť, či máte pokračovať vo svojom podnikaní, prečítajte si o výhodách, ktoré vyplývajú z pozastavenia živnosti v roku 2021. Živnostník počas pozastavenia živnosti neplatí odvody do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a preddavky na daň z príjmov. Po obnovení živnostenského oprávnenia nemusíte tieto odvody a preddavky doplatiť. 

Nezabúdajte, že každá fyzická osoba musí mať platiteľa zdravotného poistenia. V tomto prípade za vás bude platiť zdravotné poistenie zamestnávateľ, štát, prípadne si poistenie budete musieť platiť sami.